Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2017, Utorok
 

Expert oddelenia chémie a toxikológie

22. 05. 2017

Názov služobného úradu
Kriminalistický a expertízny ústav PZ (KEÚ PZ)

Druh štátnej služby
prípravná, po splnení kritérií stála štátna služba (podľa zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Obsadzovaná funkcia
expert oddelenia chémie a toxikológie (plánovaná hodnosť: major)

Hlavná pracovná náplň

-  výkon expertíznej činnosti na úseku chemickej analýzy výbušnín, povýbuchových splodín, požiarnych zvyškov a iných vzoriek hlavne pomocou chromatografických metód,

-  výskum, vývoj a aplikácia nových pracovných postupov a metód skúmania v súlade s odporúčaním pracovných skupín ENFSI, s požiadavkami na systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, s požiadavkami na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa normy ISO 17025:2005,

-  v odôvodnených prípadoch účasť na obhliadke miesta činu (miesto požiaru, výbuchu, priemyselnej havárie a pod.) a ostatných procesných úkonoch,

-  účasť na súdnych pojednávaniach,

-  zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na vedeckých a odborných seminároch,  konferenciách a školeniach,

-  spolupráca s vedecko – výskumnými a forenznými pracoviskami doma i v zahraničí.

 

Miesto práce
Bratislava

Počet obsadzovaných miest
1

Ponúkaný plat
platová trieda: 7 + príslušné príplatky (podľa zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Iné benefity:

- riadna dovolenka: 6 týždňov

- dodatková dovolenka: 1 týždeň

 

Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s chemickým zameraním (odbor analytická chémia, fyzikálna chémia, organická chémia, chemické inžinierstvo),

- odborná prax v oblasti chemickej analýzy pomocou chromatografických metód vítaná,

- znalosť práce s PC (MS Windows, MS Office),

- ovládanie anglického jazyka slovom a písmom,

- znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná. 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti

- bezúhonnosť,

- slovenské občianstvo,

- dobrý zdravotný stav,

- vodičské oprávnenie pre skupinu „B“,

- spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť,

- pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,

- dobré komunikačné schopnosti.

Obsadzovaná pracovná pozícia je vhodná aj pre tohtoročných absolventov  vysokoškolského štúdia II. stupňa s uvedeným chemickým zameraním.

Zoznam požadovaných dokladov

- žiadosť,

- štruktúrovaný životopis.

 

Požadované doklady posielajte na doleuvedenú e - mailovú adresu do 31. mája 2017. Po uvedenom termíne Vám bude mailom oznámený termín osobného pohovoru.

Na adresu
- elektronickú: peter.obsitnik@minv.sk

 

 

 Informácie o spoločnosti

Adresa
Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72  Bratislava

Kontaktná osoba

Ing. Peter Obšitník

Tel.
09610 57533

Fax
09610 59058

E-mail
peter.obsitnik@minv.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prezident PZ

Prezident 
Policajného
zboru
gen. PaedDr. Tibor Gašpar
 >> viac informácií

 

Fotogalérie