Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2017, Utorok
 

Expert v odvetví kriminalistickej fotografie a videa

27. 02. 2017

Názov služobného úradu
Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Prezídium Policajného zboru

Bratislava

 

Adresa služobného úradu

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Oddelenie analýzy dát, Sklabinská 1, 812 72  Bratislava

 

Druh pomeru a štátnej služby
služobný pomer

prípravná štátna služba, po splnení kritérií stála štátna služba

 

Obsadzovaná funkcia

expert v odvetví kriminalistickej fotografie a videa (plánovaná hodnosť: major)

 

Miesto práce

KEÚ PZ PPZ - odbor prírodovedného skúmania a kriminalistických analýz, oddelenie analýzy dát, Bratislava III - Sklabinská 1 (možnosť zabezpečenia ubytovania v rezortnom zariadení)

Počet obsadzovaných miest
1

Ponúkaný plat
platová trieda 7 (v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Hlavné úlohy

- výkon expertíznej a znaleckej činnosti v odvetví kriminalistickej fotografie a videa

- v odôvodnených prípadoch účasť na obhliadke miesta činu a ostatných procesných úkonoch

- účasť na súdnych pojednávaniach

- aktívna účasť na tvorbe projektových zámerov súvisiacich s výkonom činnosti oddelenia

- aktívna účasť na realizácii projektov súvisiacich s výkonom činnosti oddelenia

- výskum, vývoj a aplikácia nových pracovných postupov a metód skúmania v súlade s odporúčaním pracovných skupín ENFSI a TRIÁDA

- spolupráca s vedecko-výskumnými a forenznými pracoviskami doma i v zahraničí

- aktívna účasť na školiacej a prednáškovej činnosti, rezortných a mimorezortných vzdelávacích aktivitách, prezentácia ústavu na domácich a zahraničných podujatiach

- aktívna účasť na realizácii úloh z plánov práce v oblasti publikačnej činnosti

- systematické a cieľavedomé zvyšovanie svojej odbornej kvalifikácie účasťou na odborných seminároch, konferenciách a školeniach

 

 

Kvalifikačné predpoklady

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa:

- technického smeru  so zameraním na analýzu obrazu

- inžiniersko-bezpečnostného smeru so zameraním na  bezpečnostné systémy

- umeleckého smeru so zameraním na grafické spracovanie obrazu

- prehľad  v oblasti  SW na strih videa a grafické spracovanie fotografií

- skúsenosť s niektorým zo SW na strih videa alebo úpravu a spravovanie obrazu
- znalosť práce s PC (MS Windows, MS Office)
- ovládanie anglického jazyka slovom a písmom na pokročilej úrovni podmienkou
- vodičský preukaz skupiny B a B1 podmienkou
- bezúhonnosť
- slovenské občianstvo
- dobrý zdravotný stav

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti
- spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť

- pragmatický postoj k úlohám

- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

- odolnosť voči stresu

- dobré organizačné a komunikačné schopnosti

- reprezentatívne vystupovanie a kvalitný písomný prejav

 

Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť

- štruktúrovaný životopis

- motivačný list

- ostatné potrebné doklady budú oznámené po osobnom, resp. telefonickom rozhovore, príp. mailom

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi
hneď (ASAP) na elektronickú adresu marek.lassak@minv.sk

na základe vyhodnotenia zaslaných podkladov bude realizované výberové konanie a osobné pohovory

vybraný uchádzač bude postúpený do prijímacieho konania pre vstup do Policajného zboru

Kontaktná osoba
Ing. Marek Laššák

Tel.
09610 57 010

Fax
09610 59 058

E-mail
marek.lassak@minv.sk

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]