Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Prácu ponúka

13.3.2020 Materská škola, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 211 kB)

24.2.2020 Základná škola Pusté Sady 43, 92554, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre 1. stupeň ZŠ s nástupom od 1.9.2020 na plný úväzok. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na ivana.zacharova@gmail.com tel.č. 031/ 7861155

6.2.2020 Základná škola s materskou školou, Školská 19, Sokolovce, okres Piešťany, príjme učiteľa/ku nižšieho stredného vzdelávania (II. stupeň) s aprobáciou anglický jazyk s nástupom od 1.3.2020. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: skolasokolovce@gmail.com

5.2.2020 Materskej školy, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 411 kB)

5.2.2020 Materskej školy, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 411 kB)

5.2.2020 Materskej školy, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 411 kB)

5.2.2020 Materská škola, Školská 785/4, 930 39 Zlatée Klasy hľadá... (PDF, 398 kB)

5.2.2020 Materská škola, Školská 785/4, 930 39 Zlatée Klasy hľadá... (PDF, 391 kB)

29.1.2020 Základná škola, SNP 5, 919 43 Cífer hľadá... (PDF, 207 kB)

29.1.2020 Základná škola, SNP 5, 919 43 Cífer hľadá... (PDF, 207 kB)

27.1.2020 Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, 905 01 Senica prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta.  Požiadavky na uchádzača: kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Plat:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, odpis z registra trestov, štrukturovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.02.2020. Bližšie info: redechova@ssspsenica.sk  Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Sládeček (0907161135) 

27.1.2020 Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, 905 01 Senica prijme do pracovného pomeru školského psychológa.  Požiadavky na uchádzača: kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Plat:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, odpis z registra trestov, štrukturovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.02.2020. Bližšie info: redechova@ssspsenica.sk  Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Sládeček (0907161135)

23.1.2020 ZŠ Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta  hľadá UČITEĽ/KU PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE: Pedagogický zamestnanec  kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – telesná výchova/športový tréner-atletika. Nástup možný od: september 2020. Žiadosti zasielajte na: ZŠ Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta, mail: riaditelka@zssnpga.edu.sk, tel.: 031/780 41 37

19.1.2020 Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník  prijme od 2.1.2020  do pracovného pomeru asistenta učiteľa na 100% úväzok. Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.( min. Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore pedagogika). Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, odpis z registra trestov, Životopis, Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní , Vyplnený priebeh zamestnaní, Posledný zápočtový list, Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej), Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný). Bližšie info: cervenikzssms@gmail.comKontaktná osoba: PaedDr. Jarmila Gáborová (0911361253)

17.1.2020 Základná škola s materskou školou Rakovice hľadá... (PDF, 194 kB)

16.1.2020 Materská škola, Hollého 3, 920 01 Hlohovec hľadá... (PDF, 139 kB)

16.1.2020 ZŠ s MŠ Dolné Zelenice prijme do školskej jedálne vyučeného kuchára / kuchárku. Práca je na zastupovanie počas PN, s nástupom ihneď  do 30.6. 2020. Záujemca musí byť vyučený v odbore. V prípade záujmu kontaktovať na tel. 0905//449 359

15.1.2020 Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď hľadá... (PDF, 220 kB)

13.1.2020 Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku na zastupovanie – hra na klavír, hudobná výchova (14 hodín týždenne) na obdobie 3 mesiacov s nástupom od 01.02.2020. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy.  Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štrukturovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: stkdn@stkdn.sk alebo Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, 917 01, Trnava,  tel.č. 0903 404 372.    

13.1.2020 Materská škola, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 40 kB)

13.1.2020 Základná škola, SNP 5, 919 43 Cífer hľadá... (PDF, 207 kB)

12.1.2020 ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, Mierové nám. 10, 92551 Šintava hľadá... (PDF, 247 kB)

10.1.2020 Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 207 kB)

7.1.2020 Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec hľadá... (PDF, 217 kB)

20.12.2019 Základná škola, Mojmírova 98, 92101 Piešťany hľadá... (PDF, 239 kB)

20.12.2019 Materská škola, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 136 kB)

13.12.2019 Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec príjme do pracovného pomeru špeciálneho pedagóga s nástupom od 15.01.2020. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy (špeciálna pedagogika poradenstvo VŠ II. stupňa, prax v diagnostikovaní a reedukácii ŠVPU). Žiadosti zasielajte na adresu: poradnask@centrum.sk,  tel.č. 0917 799 759. 

13.12.2019 Základná škola s materskou školou Štefanov príjme do pracovného pomeru vychovávateľa do ŠKD na zastupovanie počas MD s nástupom od 20.01.2020. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu:  zssms.stefanov@gmail.com alebo ZŠ s MŠ Štefanov 329, 906 45,  tel.č. 034 6537 137. 

12.12.2019 Základná škola s materskou školou, Bananská 46, 921 01 Banka hľadá... (PDF, 218 kB)

12.12.2019 Základná škola s materskou školou, Bananská 46, 921 01 Banka hľadá... (PDF, 219 kB)

9.12.2019 Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru vychovávateľa do ŠKD na zastupovanie počas MD s nástupom od 08.01.2020. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu:  zssmsunin@gmail.com, alebo ZŠ s MŠ Unín 420, 908 46,  tel.č. 034 6628193.    

9.12.2019 Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 412 kB)

9.12.2019 Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 412 kB)

9.12.2019 Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 403 kB)

6.12.2019 Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 139 kB)

6.12.2019 Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, 930 39 Zlaté Klasy hľadá... (PDF, 196 kB)

4.12.2019 Základná škola, E. F. Scherera 40, 92101 Piešťany hľadá... (PDF, 191 kB)

2.12.2019 Základná škola Cífer prijme do pracovného pomeru učiteľa podkategória: učiteľ 2.stupňa ZŠ. - nemecký jazyk v kombinácií hudobná výchova alebo technika,kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( VŠ vzdelanie Mgr. ). Plat podľa platových taríf pedagogických zamestnancov. Úväzok: 100% úväzok. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:20. 12. 2019. Nástup: od 8.1.2020. Žiadosť a životopis môžete poslať e-mailom na  riaditelzscifer@gmail.com , tel. 0911 480 928

25.11.2019 Základná škola Strážnická Skalica prijme do pracovného pomeru upratovačku. Požiadavky na uchádzača: pozitívny vzťah k práci, dôslednosť a precíznosť. Plat: od 520 € do 624 € mesačne v závislosti od dĺžky praxe. Úväzok: polovičný úväzok. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15. 12. 2019. Nástup: od 1.1.2020. Žiadosť a životopis môžete poslať e-mailom na 3zsskalica@centrum.sk alebo poštou či priniesť osobne na adresu Základná škola, Strážnická 1, 909 01 Skalica.

19.11.2019 Základná škola, Školská 399/1, 925 23 Jelka, prijme do pracovného pomeru učiteľku/ učiteľa pre primárne vzdelávanie  (nástup ihneď).  Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: info@zsjelka.sk

18.11.2019 ZŠ Jána Palárika Majcichov prijme ihneď   učiteľ podkategória: učiteľ 2.stupňa ZŠ. – matematika (zatiaľ počas dlhodobej PN, následne trvalý pracovný pomer)Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( VŠ vzdelanie Mgr. ) .Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, Odpis z registra trestov, Životopis, Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overené u notára alebo na matrike), Vyplnený priebeh zamestnaní, Posledný zápočtový list, Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej), Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný) Bližšie info: riaditel@zsjpmajcichov.sk, 0910443336

15.11.2019 Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník  prijme od 1.2..2020 (po vzájomnej  dohode aj skôr) do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  2.stupňa na vyučovanie predmetu matematika,  na 100% úväzok.  Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, odpis z registra trestov, Životopis, Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní , Vyplnený priebeh zamestnaní, Posledný zápočtový list, Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej), Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný). Bližšie info: cervenikzssms@gmail.comKontaktná osoba: PaedDr. Jarmila Gáborová (0911361253)

14.11.2019 ZŠ Jána Palárika Majcichov prijme ihneď učiteľ podkategória: učiteľ 2.stupňa ZŠ. - anglický jazykKvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( VŠ vzdelanie Mgr. ) .Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, Odpis z registra trestov, Životopis, Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overené u notára alebo na matrike), Vyplnený priebeh zamestnaní, Posledný zápočtový list, Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej), Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný) Bližšie info: riaditel@zsjpmajcichov.sk, 0910443336

14.11.2019 Spojená škola, Školská 212, 925 21 Sládkovičovo prijme od 1. januára 2020 do pracovného pomeru učiteľa do špeciálnej základnej školy. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady a ovládať prácu na PC. Žiadosti spolu so životopisom zasielajte na adresu: spojenaskolasladkovicovo@gmail.com. Informácie: 031/7842020, 0918767166

11.11.2019 Materská škola, Staničná 2, 921 01 Piešťany hľadá... (PDF, 155 kB)

5.11.2019 Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava prijme do pracovného pomeru  učiteľa/-ku materskej školy s požadovaným vzdelaním v zmysle kvalifikačných predpokladov pre pracovné miesto – prax v materskej škole výhodou. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify, v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov (minimálne 783,00 od 01.01.2020). Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: ZSKUBINU@pobox.sk. Informácie  poskytujeme na č.t. 033/3236943

28.10.2019 Základná škola Mateja Korvína s VJM, Hlavná 41/113, Dolný Štál hľadá... (PDF, 75 kB)

28.10.2019 Základná škola s materskou školou Šoporňa  príjme  učiteľa/učiteľku  2.stupňa na vyučovanie predmetu Anglický jazyk v kombinácii s ľubovoľným  predmetom,  na 100% úväzok s nástupom ihneď. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štrukturovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:  riaditelka@zssoporna.sk, alebo ZŠ s MŠ Šoporňa, Komenského 133, 925 52 Šoporňa,  tel.č. 0907 821 872.    

24.10.2019 Základná škola s materskou školou Šoporňa príjme do pracovného pomeru učiteľku do MŠ na zastupovanie  počas dlhodobej PN s nástupom od 01.11.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy.  Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štrukturovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:  riaditelka@zssoporna.sk, alebo ZŠ s MŠ Šoporňa, Komenského 133 55, 925 52 Šoporňa,  tel.č. 0907 821 872.    

24.10.2019 Základná škola s materskou školou vo Voderadoch prijme do  pracovného pomeru učiteľa pre primárne vzdelávanie, s nástupom od 18.11. 2019.  Uchádzač musí spĺňať príslušné kvalifikačné predpoklady.  Žiadosť spolu so životopisom posielajte na adresu: zs.voderady@gmail.com, tel: 033/5590123, 0903 045 948

21.10.2019 Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 01 Trnava prijme do pracovného pomeru (s možnosťou na dobu neurčitú)  učiteľamatematiky (v ľubovoľnej kombinácii)s nástupom od 1. 1. 2020Platové podmienky : od 915 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Požiadavky na uchádzača:  podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu admin@zsvancurovatt.edu.sk .  Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor.

16.10.2019 Základná škola, Mallého 2, 909 01 Skalica hľadá... (PDF, 135 kB)

15.10.2019 Základná škola Strážnická Skalica prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta. Termín nástupu: ihneď. Požiadavky na uchádzača: kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.10.2019 Základná škola Strážnická Skalica prijme do pracovného pomeru mzdovú účtovníčku. Požiadavky na uchádzačku: stredoškolské vzdelanie s maturitou, zodpovednosť, precíznosť. Termín nástupu: 1. 12. 2019. Plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.10.2019 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany hľadá... (PDF, 120 kB)

8.10.2019 Základná škola, Vajanského 2, Skalica hľadá... (PDF, 401 kB)

1.10.2019 Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 104 kB)

1.10.2019 Základná škola s materskou školou, 919 54 Dobrá Voda hľadá... (PDF, 133 kB)