Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2019, Utorok
 

Prácu ponúka

16.5.2019 Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava prijme do pracovného pomeru od 01.09.2019 učiteľa – učiteľku s aprobáciou matematika v kombinácii s iným predmetom. Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov posielajte na adresu: ZSKUBINU@pobox.sk . Platové podmienky: od 759,00 € (podľa zaradenia do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov).

14.5.2019 Základná škola s materskou školou, Školská 19, Sokolovce, okres Piešťany, príjme učiteľa/ku primárneho vzdelávania (I. stupeň) s nástupom od 1.9.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: skolasokolovce@gmail.com do 28.06.2019.

14.5.2019 Základná škola s materskou školou, Školská 19, Sokolovce, okres Piešťany, príjme učiteľa/ku nižšieho stredného vzdelávania (II. stupeň) s aprobáciou fyzika, technika  s nástupom od 1.9.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: skolasokolovce@gmail.com do 28.06.2019.

14.5.2019 Základná škola Sídl.SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 440 kB)

10.5.2019 Základná škola, Brezová 19, Piešťany 921 01 hľadá... (PDF, 206 kB)

10.5.2019 Základná škola, Brezová 19, Piešťany 921 01 hľadá... (PDF, 205 kB)

10.5.2019 Základná škola, Brezová 19, Piešťany 921 01 hľadá... (PDF, 213 kB)

10.5.2019 Základná škola, Brezová 19, Piešťany 921 01 hľadá... (PDF, 210 kB)

10.5.2019 Základná škola, Mojmírova 98, 92101 Piešťany hľadá... (PDF, 247 kB)

7.5.2019 Základná škola, Radošovce 338, 908 63 Radošovce, okres Skalica, príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1.stupeň) s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 31.05.2019 na adresu: zsradosovce@gmail.com Tel. 034/6693188

7.5.2019 Základná škola, Radošovce 338, 908 63 Radošovce, okres Skalica, príjme do pracovného pomeru vychovávateľa/ vychovávateľku s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 31.05.2019 na adresu: zsradosovce@gmail.com Tel. 034/6693188

7.5.2019 Základná škola, Radošovce 338, 908 63 Radošovce, okres Skalica, príjme do pracovného pomeru asistenta/asistentku učiteľa s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy.  Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 31.05.2019 na adresu: zsradosovce@gmail.com Tel. 034/6693188

3.5.2019 Materská škola, Lazová 926/5, Pata 925 53, okres Galanta príjme učiteľku predprimárneho vzdelávania na zastupovanie materskej dovolenky, s predpokladaným nástupom od 1.9.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: m.skola@tpx-net.sk, tel.č.: 031/7860104 do 30.06.2019

3.5.2019 Základná škola Čierny Brod, okres Galanta, príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu: zsciernybrod@stonline.sk. Tel. 031/7848245

30.4.2019 Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427, 951 21  Rišňovce hľadá... (PDF, 203 kB)

29.4.2019 Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu: admin@zsbohdanovcett.edu.sk. Tel. 033/5529116

17.4.2019 Základná škola s MŠ v Smoleniciach prijme od 1.9.2019 kvalifikovaného učiteľa primárneho vzdelávania.  Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov pošlite na adresu: zssmolenice@smolenice.com. Bližšie informácie na tel. č. 0911 327 494.

12.4.2019 Základná škola, Sobotište č. 317, 906 05 Sobotište hľadá... (PDF, 350 kB)

10.4.2019 Základná škola Mateja Korvína s VJM, Hlavná 41/113, Dolný Štál hľadá... (PDF, 75 kB)

10.4.2019 Základná škola s materskou školou Boleráz  príjme od 01.09.2019 do pracovného pomeru  učiteľov/učiteľky pre nižšie stredné  vzdelávanie (2. stupeň) v aprobácii s chémiou, fyzikou, informatikou, TSV. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte   na adresu:  admin@zsboleraz.edu.sk. Tel. č.: 033/5579113

9.4.2019 Základná škola s materskou školou, Mierové námestie 10, 925 51 Šintava hľadá... (PDF, 241 kB)

8.4.2019 ZŠ Jána Palárika Majcichov prijme do pracovného pomeru učiteľku/ľa na 1. stupeň  zatiaľ na zastupovanie počas materskej dovolenky , s predpokladaným nástupom od 1.6.2019. kontakt: ucitelia@zsjpmajcichov.edu.sk, č.t. 0918858038

8.4.2019 Základná škola s materskou školou, Mierové námestie 10, 925 51 Šintava hľadá... (PDF, 238 kB)

8.4.2019 Základná škola s materskou školou, Mierové námestie 10, 925 51 Šintava hľadá... (PDF, 193 kB)

2.4.2019 Základná škola s materskou školou Hrnčiacorvce nad Parnou príjme v školskom roku 2019/2020 do zamestnania učiteľa/učiteľku matematiky pre nižšie stredné vzdelávanie. Ideálne v kombinácii s geografiou. Nástup od 1.9.2019. Kontakt: +421 905 507 697

25.3.2019 Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú /zástup počas MD/  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou biológia, geografia, chémia s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 06. 2019 na adresu:  riaditel@zssmsunin.sk alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

25.3.2019 Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú /zástup počas MD/   učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 06. 2019 na adresu:  riaditel@zssmsunin.sk alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

25.3.2019 Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu určitú /zástup počas MD/  vychovávateľa/ vychovávateľku s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 06. 2019 na adresu:  riaditel@zssmsunin.sk alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

25.3.2019 Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu neurčitú  ekonóma/mzdového účtovníka pre ZŠ s MŠ Unín s nástupom od 1. 5. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon práce. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 04. 2019 na adresu:  riaditel@zssmsunin.sk alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

25.3.2019 Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru na dobu neurčitú  školníka, kuriča, údržbára pre ZŠ s MŠ Unín s nástupom od 1. 5. 2019. Uchádzač musí spĺňať odborné predpoklady na výkon práce. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 04. 2019 na adresu:  riaditel@zssmsunin.sk alebo Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

22.3.2019 Základná škola Strážnická Skalica prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre I. stupeň základnej školy. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 31. 5. 2019. Termín nástupu podľa dohody k novému školskému roku. Požiadavky na uchádzača: kvalifikovanosť na učiteľstvo pre I. stupeň, vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

22.3.2019 Základná škola Strážnická Skalica prijme do pracovného pomeru vychovávateľa / vychovávateľku do Školského klubu detí. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 31.5. 2019. Termín nástupu podľa dohody k novému školskému roku. Požiadavky na uchádzača: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

21.3.2019 ZŠ s MŠ  Dolné Zelenice prijme do pracovného pomeru kuchárku -  na zastupovanie počas PN od 8.4. 2019 . Kontakt : dzskola@gmail.com, 033/7445229

21.3.2019 ZŠ s MŠ  Dolné Zelenice prijme do pracovného pomeru učiteľa pre primárne vzdelávanie  a špeciálneho pedagóga /čiastočný úväzok/ od 1.9.2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: dzskola@gmail.com . Kontakt: 0905449359, riad. školy - Mgr. Dana Kovačiková  

12.3.2019 Základná škola Prievaly prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku pre primárne vzdelávanie od 1. septembra 2019 na obdobie minimálne dvoch rokov. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: svetlanavach@gmail.com , tel. 0903 768 253. 

26.2.2019 Základná škola s materskú školu, Mierové námestie 10, Šintava hľadá... (PDF, 328 kB)

26.2.2019 Základná škola s materskú školu, Mierové námestie 10, Šintava hľadá... (PDF, 321 kB)

24.2.2019 Základná škola, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec hľadá... (PDF, 206 kB)

7.2.2019 Základná škola, Sobotište č. 317, 906 05 Sobotište hľadá... (PDF, 350 kB)

7.2.2019 Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď hľadá... (PDF, 413 kB)

30.1.2019 Základná škola F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany hľadá... (PDF, 363 kB)

29.1.2019 Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe (Maďarsko) hľadá... (PDF, 344 kB)

28.1.2019 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Alžbetínske námestie 1194/1, Dunajská Streda prijme do pracovného pomeru psychológa na plný úväzok. Termín nástupu 1.3.2019. Rozsah úväzku 100%. Ponúkaný plat: platová tarifa podľa novely zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní pri výkone vo verejnom záujme  –s účinnosťou od 1.1.2019. Požiadavky na uchádzača – vzdelanie: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Ďalšie požiadavky: Požadované dokumenty: súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady  o vzdelaní, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania. Výhoda: ovládanie maďarského jazyka. Kontaktné informácie: ppp.ds@stonline.sk, alebo 0917/762017.

28.1.2019 ZŠ s MŠ Sokolovce, Školská 19, 92231 Sokolovce hľadá... (PDF, 187 kB)

28.1.2019 ZŠ s MŠ Sokolovce, Školská 19, 92231 Sokolovce hľadá... (PDF, 186 kB)

22.1.2019 Základná škola, Brezová 19, 921 01 Piešťany hľadá... (PDF, 203 kB)

22.1.2019 Základná škola, Podzámska 35, 920 01  Hlohovec hľadá... (PDF, 206 kB)

16.1.2019 Materská škola, Poľná 795/3, 930 39 Zlaté Klasy hľadá... (PDF, 658 kB)

16.1.2019 Základná škola, Mallého 2, 909 01 Skalica hľadá... (PDF, 221 kB)

16.1.2019 ZŠ s MŠ Veľký Grob 382 hľadá učiteľ/učiteľka pre 1. stupeň ZŠ. Okres: Galanta. Nástup: 1.4.2019 prípadne 1.9.2019. Plat: podľa tabuliek pre pg. Zamestnancov. Kontakt: 0911394344 - riaditeľka

14.1.2019 ZŠ s MŠ Brestovany, J. Nižnanského1 , 919 27 Brestovany  príjme učiteľa primárneho vzdelávania v kombinácii s anglickým jazykom . Požadujeme splnenie kvalifikačných požiadaviek podľa platnej legislatívy. Nástup ihneď. Email: zs.brestovany@gmail.com , t.č. 033 5596125.

14.1.2019 Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch príjme ihneď na zastupovanie počas práceneschopnosti vychovávateľku ŠKD. Platové podmienky  min. 678,50 € + započítaná prax. Žiadosť spolu so životopisom je možné poslať  na adresu: zsvkostolany@gmail.com. Informácie na tel. čísle : 0911360321

14.1.2019 Základná škola, Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany  prijme do pracovného pomeru pedagóga  s aprobáciou  Anglický jazyk a literatúra - Nemecký jazyk a literatúra na dobu určitú s nástupom od 1. februára 2019 do 30.6.2019. Žiadosť spolu so  životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov posielajte na adresu : zsvkostolany@gmail.com. Platové podmienky : od 759,- € (podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov).

11.1.2019 Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava hľadá...  (PDF, 279 kB)