Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Právo a povinnosť

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty projektu

Subjekt projektu:

  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici

Objekty projektu:

  • základné a stredné školy,
  • kluby dôchodcov,
  • občianske združenia

Ciele

  • znižovanie trestnej činnosti v mestách,
  • podnietiť u občanov uvedomenie si trestno-právnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za svoj majetok,
  • prevencia viktimácie,
  • zvyšovať dôveryhodnosť Policajného zboru u občanov,
  • upozorniť na legislatívne a iné zmeny.

Charakteristika projektu

     V rámci projektu sú vykonávané besedy pre všetky vekové kategórie. Občania sú upozorňovaní na vyskytujúcu sa trestnú činnosť najmä v oblasti majetkovej, násilnej a ekonomickej trestnej činnosti, na povinnosti, ktoré im vyplývajú najmä zo zákona o cestnej premávke a pod.. Sú im poskytnuté novely najmä v oblasti trestného práva a cestnej dopravy. Informácie ako sa nestať obeťou trestnej činnosti, ale i rady ako sa správať, ak sa stanú obeťou trestného činu na záver besedy obdržia aj formou preventívnych letáčikov.