Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Prebytočný majetok štátu

Evidencia prebytočného majetku štátu v správe Okresného úradu Košice, ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj je uvedená v registri prebytočného majetku štátu.

Register je verejne prístupný prostredníctvom webového sídla Ministerstva financií SR na www.ropk.sk.