Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Prechádzaj bezpečne

Cez vozovku prejdeš bezpečne, len ak budeš dodržiavať nasledovné pravidlá a povinnosti vyplývajúce zo zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke..:

 • pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
 • na priechode pre chodcov sa chodí vpravo,
 • chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách,
 • chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť,
 • pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva,
 • chodci smú prechádzať cez vozovku mimo prechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy,
 • mimo prechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os,
 • chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

Chodci pamätajte:

 • za daždivého počasia sa brzdná dráha vozidla zväčšuje,
 • vodič nedokáže ihneď zastaviť svoje vozidlo,
 • za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.