Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. december 2018, Streda
 

Predložené reformné zámery na schválenie

Reformný zámer (RZ) vypracúva predkladateľ v spolupráci s riadiacim orgánom (RO), ktorým je odbor operačného programu Efektívna verejná správa. Na základe rozhodnutia predkladateľa, ktorý potvrdí finálnu verziu RZ, spracúva RO podklady k RZ a posiela ich hodnotiacej komisii na posudzovanie reformných zámerov (HK). Zároveň zverejňuje túto verziu RZ na webovom sídlo OP EVS. HK má minimálne 15 pracovných dní čas na preštudovanie všetkých predložených RZ, kým zasadne, aby o RZ rozhodla. Počas týchto 15 pracovných dní sú všetky RZ zverejnené na webovom sídle OP EVS.

Efektívna správa priestorových údajov a služieb (PDF, 2 MB)

Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní (PDF, 1 MB)

Informačný systém  Kancelárie Najvyššieho súdu SR (PDF, 1 MB)

Informačný systém Úradu na ochranu osobných údajov (PDF, 887 kB)

Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS (PDF, 748 kB)

Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát (PDF, 2 MB)

Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie (PDF, 1 MB)