Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2018, Utorok
 

Predmetové súťaže

Organizované Okresným úradom           |   Celoslovenské súťaže

 

Predmetové súťaže - organizované Okresným úradom

Organizátori, realizátori, dátumy...predmetových súťaží v šk. roku 2017/2018 (XLSX, 39 kB)

Matematická olympiáda, Olympiáda v informatike, Pytagoriáda 2017/2018 (PDF, 197 kB)

Pokyny, kontakty zamestnancov zodpovedných za predmetové súťaže v šk. rok 2017/2018 (PDF, 145 kB)


Technická olympiáda – 8 ročník (Organizátori, realizátori, termíny....) (PDF, 332 kB)

Termínovníky súťaží  na rok 2017/2018 – vyhlasovatelia  ŠIOV (PDF, 261 kB) a  IUVENTA (PDF, 217 kB)

KK Zenit – realizátori a organizátori v roku 2017 (PDF, 299 kB)


Organizátori  súťaží:

MO-Pytagoriáda_Informatika (PDF, 277 kB)
Slávik Slovenska (PDF, 130 kB)  (PDF, 130 kB
Chemická olympiáda (PDF, 135 kB) (PDF, 136 kB)
Dejepisná olympiáda (PDF, 132 kB) (PDF, 132 kB)


2.11.2017

SOČ
organizačný poriadok (PDF, 3 MB)           vyhlásenie 40. ročníka (PDF, 483 kB)         organizačno-technické pokyny (DOCX, 26 kB)


 

8. ročník súťaže ENERSOL SK (PDF, 1 MB)


52. ročník Súťaže pre  žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (PDF, 1 MB)


28.9.2017

7. ročník súťaže  Gastro Junior BIDFOOD CUP (PDF, 1 MB)


4. ročník súťaže  Súťažnej prehliadky stavebných remesiel (PDF, 2 MB)


6. ročník súťaže  Mladý mechatronik (PDF, 1 MB)


Vyhlásenie súťaže  ZENIT (PDF, 461 kB)

 

34. ročník súťaže ZENIT v programovaní (PDF, 2 MB)
34. ročník súťaže ZENIT v elektronike (PDF, 2 MB)
19. ročník súťaže ZENIT v strojárstve (PDF, 2 MB)


28.3.2017
Pozvánka na ol. BIO kat. C 30.3.2017 - teoreticko praktická a projektová časť (DOC, 101 kB)

Olympiáda BIO KK 30.3.2017 - prezenčné listiny kat. C (DOC, 243 kB)


Výsledkové listiny BIO KK 22. 3. 2017 kat. A 

teoreticko-praktická časť 1 (XLS, 45 kB)

teoreticko-praktická časť 2 (XLS, 43 kB)

projektová časť (XLS, 40 kB)


Výsledkové listiny BIO KK 22. 3. 2017 kat. B 

teoreticko-praktická časť 1
(XLS, 46 kB)
teoreticko-praktická časť 2
(XLS, 43 kB)

projektová časť (XLS, 40 kB)


 

17.3.2017

Krajské kolo Biologickej olympiády pre kategóriu A - teoretická a projektová časť, ktoré sa uskutoční dňa: 22. 3. 2017  o  8.30 hod v priestoroch  Gymnázia, Varšavská cesta 1,  Žilina (PDF, 292 kB)

Olympiáda BIO 22.3.2017 kategória A  -  prezenčná listina
(DOC, 193 kB)

Krajské kolo Biologickej olympiády pre kategóriu B - teoretická a projektová časť, ktoré sa uskutoční dňa: 23. 3. 2017 o  8.30 hod v priestoroch  Gymnázia, Varšavská cesta 1,  Žilina (DOC, 193 kB) 

Olympiáda BIO 23.3.2017 kategória B   - prezenčná listina  (DOC, 191 kB)


1.2.2017

Krajské kolo Geografickej olympiády kategórie A,B,CD a Z sa uskutoční dňa 24. marca (piatok) 2017 (PDF, 137 kB)

13.1.2017

Propozície 27. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017 (PDF, 272 kB)


 

16.11.2016
3. ročník súťaže stavebných remesiel v odboroch murár a stolár s názvom Skills Slovakia - SUSO. (PDF, 521 kB)


3.11.2016
Technická olympiáda – 7. ročník – pokyny (PDF, 417 kB)


24.10.2016 
Vyhlásenie 6. ročníka súťaže GASTRO JUNIOR (PDF, 1 MB)

 

13.10.2016

Súťaž ZENIT 2016/2017 (PDF, 128 kB)

33. ročník súťaže ZENIT v programovaní
(PDF, 661 kB)
33. ročník súťaže ZENIT elektronike (PDF, 864 kB)

18. ročník súťaže ZENIT v strojárstve (PDF, 750 kB)

Realizátori (PDF, 198 kB)


17.8.2016
Vyhlásenie 5. ročníka súťaže Mladý mechatronik v rámci súťaží Skills Slovakia (PDF, 148 kB)

Vyhlásenie:  33. ročník súťaže ZENIT v programovaní,   33. ročník súťaže ZENIT elektronike, 18. ročník súťaže ZENIT v strojárstve
(PDF, 153 kB) 
Vyhlásenie 7. ročníka súťaže ENERSOL SK (PDF, 155 kB)

Vyhlásenie 51. ročníka súťaže žíakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (PDF, 150 kB)

Vyhlásenie 39. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti (PDF, 153 kB)

Vyhlásenie 18. ročníka súťaže Mladý ekofarmár (PDF, 150 kB)


Celoslovenské súťaže 

26.9.2016
Propozície súťaže žiakov základných umeleckých škôl vo vyučovacom predmete hudobná náuka "Hnúšťanský akord 2016/2017" (PDF, 395 kB)  


16.6.2016
Celoslovenská literárna súťaž - Alexander Dubček (PDF, 221 kB)

31.5.2016

Vyhlásenie 7. ročníka súťaže Victoria Regia v rámci sút'aží Skills Slovakia  (PDF, 49 kB)


6.5.2016

 IX. ročník-KRÁĽOVE  ŠAHY  2016.CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY ŠTÚROVCOV Z PRÍLEŽITOSTI  140. VÝROČIA ÚMRTIA JANKA KRÁĽA 
Propozície (PDF, 207 kB)     Prihláška (DOC, 24 kB)


19.1.2016

Organizátor kajského kola súťaže „Hnúšťanský akord. (PDF, 183 kB)     [pdf, 180kb]

Organizátor Krajského kola  súťaže „Šaliansky Maťko“. (PDF, 178 kB)   [pdf, 180kb]