Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2017, Štvrtok
 

Prekurzory výbušnín

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, ktorí sprístupňujú alebo používajú prekurzory výbušnín, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, sú povinní bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu každú podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež prekurzorov výbušnín na e-mailovú adresu: prekurzoryvybusnin@minv.sk.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (PDF, 833 kB)

Zákon č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 01. novembra 2014 (PDF, 47 kB)