Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Preprava materiálu CO

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na prepravu materiálu CO

 

 

V zmysle zákona NR SR č.25/2006Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §102- Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na prepravu materiálu CO v termíne do 14.2.2012.

 

Podmienky:   1. prepravy sú naplánované v 13.týždni, v mesiaci jún a september 2012  a prípadne ďalšie podľa požiadavky Obvodného úradu 

 

2. trasa prepravy: Prievidza (sklad CO)-VTÚ KM Slovenská Ľupča a     späť

                                    ide o odvoz i dovoz materiálu CO do a z  VTÚ KM Slovenská Ľupča

                                    a podľa dohody

 

                                   3. nosnosť vozidla: minimálne 5,5t

 

                                   4. vozidlo musí byť zaplachtované, ložná plocha 15 paliet a viac

 

                                   5. nakládka v Prievidzi (sklad materiálu CO)-1 hod,

                                      vykládka a nakládka VTÚ KM Slovenská Ľupča-1 hod.

                                      vykládka v Prievidzi (sklad CO)-0,5 hod.

 

Kontaktná osoba: Ing.Katarína Hudecová, katarina.hudecova@pd.vs.sk

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú najnižšia cena/km a mzda vodiča/hod.

Žiadame o predloženie cenovej ponuky v členení : bez DPH, DPH, s DPH.                    

                         

Zákazka bude realizovaná formou objednávky v termíne do31.12.2012, prípadne do limitu 10 000,-€.

                         

Cenová ponuka zaslaná mailom je rovnocenná s cenovou ponukou zaslanou písomnou formou.