Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2019, piatok
 
Okresné úrady / TRNAVSKÝ KRAJ / Trnava / Odbor starostlivosti o životné prostredie / Dokumenty na stiahnutie / C etapa národného zoznamu území európskeho významu / Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2315 Skalické alúvium Moravy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2315 Skalické alúvium Moravy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Plány a výročné správy  |  Verejné vyhlášky

Oznámenie - Skalické alúvium Moravy (PDF, 475 kB)

Potvrdenie o vyvesení - Skalické alúvium Moravy (PDF, 132 kB)

Pozvánka SKUEV2315 Skalické alúvium Moravy (PDF, 72 kB)