Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Prevencia korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách

Korupcia je spoločnosťou vnímaná ako jedna z najzávažnejších hrozieb pre stabilitu demokratického a právneho štátu, rozvoja ekonomiky a spoločenského pokroku. Svetová banka identifikuje korupciu ako „najväčšiu prekážku ekonomického a sociálneho rozvoja, ktorá podkopáva vládu zákona, deformuje ekonomické prostredie, negatívne ovplyvňuje úroveň verejných financií a bráni rozvoju medzinárodného obchodu“.

Závažnosť dôsledkov, ktoré prináša korupcia, nevynímajúc korupciu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, si uvedomujú aj mnohé medzinárodné organizácie a inštitúcie, ktoré stupňujú snahy o prijatie efektívnych nástrojov umožňujúcich koordinovaný postup pri eliminácii tejto trestnej činnosti a jej negatívnych vplyvov  na spoločenstvo.

Významné postavenie v procese presadzovania a monitorovania účinnosti protikorupčných opatrení, najmä z hľadiska korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, zohráva Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“).

 1.      Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov  v medzinárodných obchodných transakciách

 2.      Odporúčania Rady OECD

 3.      Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti

 4.      Monitorovací mechanizmus OECD

 5.      Vnútroštátne právne normy postihovania zahraničnej korupcie

 6.      Doplnenie Strategického plánu boja proti korupcii

 7.      Ochrana oznamovateľa korupcie a inej protispoločenskej činnosti

 8.      Medzinárodné hodnotenie úrovne zahraničnej korupcie

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]