Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Prevencia kriminality

PREVENCIA KRIMINALITY


Výzva na predkladanie projektov do súťaže ECPA 2014

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku Talianske predsedníctvo zvolilo tému : „Prevencia obchodovania s ľuďmi“.
Na tejto stránke si môžete stiahnuť výzvu na predkladanie projektov do súťaže.
http://www.minv.sk/?europska-cena-za-prevenciu-kriminality-2014.


DROGOVÁ PROBLEMATIKA


  AKCIE


ZOZNAM ORGANIZÁCIÍ zaoberajúcich sa prevenciou protispoločenskej činnosti v Košickom kraji


Počet prístupov: 010576