Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Dopravno-preventívna akcia so Slovenským Červeným krížom - Žiar nad Hronom

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity
12. 06. 2017

Okresné  riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a žiakmi 8. ročníka Základnej školy v Župkove zrealizovalo dňa 7. 6. 2017  dopravno-preventívnu akciu, ktorá sa uskutočnila formou účasti zložiek Slovenského Červeného kríža na činnosti hliadky Policajného zboru vykonávajúcej kontrolu v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Kontrola bola zameraná najmä na preverovanie úrovne vedomostí vodičov motorových vozidiel z poskytovania prvej pomoci pri zraneniach vyskytujúcich sa v súvislosti s cestnou premávkou.  Z praktického overovania poskytovania prvej pomoci boli vodiči preskúšaní z: preverenia vedomia, preverenia základných životných funkcií, uvoľnenia dýchacích ciest, resuscitácie a zastavenia krvácania. Najmenej vodiči uspeli pri resuscitovaní. Chýbajúce vedomosti doplnili vodičom žiaci Základnej školy v Župkove, ktorí vodičom vysvetlili a následne názorne na figuríne ukázali, akým spôsobom poskytnúť prvú pomoc zraneným osobám.

Kontrola splnila svoj cieľ –  zistiť a overiť reakcie a znalosti vodičov z poskytovania prvej pomoci zraneným osobám pri dopravných nehodách, kedy pri záchrane ľudského života niekedy rozhodujú stotiny sekundy.

Akcia so SCK v okrese ZH (1)
Akcia so SCK v okrese ZH (1)
Akcia so SCK v okrese ZH (2)
Akcia so SCK v okrese ZH (2)
Akcia so SCK v okrese ZH (3)
Akcia so SCK v okrese ZH (3)
Akcia so SCK v okrese ZH (4)
Akcia so SCK v okrese ZH (4)
Akcia so SCK v okrese ZH (5)
Akcia so SCK v okrese ZH (5)
Akcia so SCK v okrese ZH (6)
Akcia so SCK v okrese ZH (6)
   
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy