Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2018, Piatok
 

Preventívny projekt "Tancom proti drogám" 2015 - Banská Bystrica

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity
13. 05. 2015

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici v spolupráci so Súkromným centrom voľného času v Banskej Bystrici, tanečnou školou K-Dance, Stredoslovenským osvetovým strediskom Banská Bystrica a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizovali v apríli 2015 ďalší ročník preventívneho projektu „Tancom proti drogám“ (v poradí už štvrtý), prostredníctvom ktorého oslovovali tento krát žiakov tretieho až piateho ročníka základných škôl. Do projektu sa zapojilo spolu jedenásť základných škôl z Banskej Bystrice a zo Slovenskej Ľupče.

Preventívny projekt netradičnou, inovatívnou formou približuje žiakom problematiku návykových látok, hlavne alkoholu a tabaku, ich škodlivosti na ľudský organizmus a upozorňuje i na riziká vzniku závislostí. Celým projektom sprevádzajú žiakov animovaní rovesníci Roman a Monika, ktorí na svojom príbehu vykresľujú reálne životné situácie, v ktorých sa mladí ľudia môžu ocitnúť. Nešetria cennými radami, upozorneniami a taktiež poskytujú aj návod, ako odolať nátlaku partie a povedať „nie“, keď prídu do kontaktu či už s legálnou alebo nelegálnou drogou.

Prepojenie hovoreného slova zo strany polície, prezentácií, animácií a v neposlednom rade i tanca do jednotného celku poskytuje žiakom priestor na zamyslenie a prehodnotenie svojich názorov a postojov. Projekt v sebe nesie i odkaz na zmysluplné využívanie voľného času.

Tancom proti drogam
Tancom proti drogam
Tancom proti drogam_2
Tancom proti drogam_2
Tancom proti drogam_3
Tancom proti drogam_3
Tancom proti drogam_4
Tancom proti drogam_4
Tancom proti drogam_5
Tancom proti drogam_5
Tancom proti drogam_6
Tancom proti drogam_6
Tancom proti drogam_7
Tancom proti drogam_7
Tancom proti drogam_8
Tancom proti drogam_8
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy