Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Vedomostný kvíz "Drogy, to teda nie!"

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity
30. 03. 2017

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa 22. marca 2017 uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov stredných škôl „Drogy, to teda nie!“

Kvízu sa zúčastnili študenti z piatich zvolenských stredných škôl. Kvíz prebiehal v štyroch kolách: literárne, prevencia kriminality, prevencia závislosti a drogy v hudbe. Odborná porota pracovala v zložení: predseda: Jozef Michalík – inšpektor Mestskej polície Zvolen a zástupca Mesta Zvolen, členovia: Mgr. Adriana Sojaková – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Mgr. Sylvia Tichá – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen a kpt. Mgr. Ladislav Lietava – Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene. Hodnotné ceny a upomienkové predmety súťažiacim venovalo Mesto Zvolen. Špeciálne poďakovanie patrí Ing. Lenke Balkovičovej – primátorke mesta Zvolen. Knižnica odmenila študentov diplomami a knižnými cenami. Na prvom mieste sa umiestnili študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene, druhé miesto získala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, tretí skončili študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene. V prestávkach medzi jednotlivými kolami súťažili študenti v publiku „blesková otázka – blesková odpoveď“. Vedomostnú úroveň a pripravenosť študentov v otázkach prevencie pozitívne hodnotili členovia poroty ako aj organizátori kvízu.

Vedomostny kviz
Vedomostny kviz
Vedomostny kviz_1
Vedomostny kviz_1
Vedomostny kviz_2
Vedomostny kviz_2
Vedomostny kviz_3
Vedomostny kviz_3
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy