Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2017, Sobota
 

Prevencia v Banskobystrickom kraji

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

:


Preventívny projekt "Tancom proti drogám" - Banská Bystrica
07. 05. 2012

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici spolu s tanečnou školou K-Dance počas štvrtého aprílového týždňa spoločnými silami bojovali proti nežiaducemu fenoménu súčasnej spoločnosti, proti drogám, a netradičnou, inovatívnou formou zážitkového učenia oslovovali žiakov druhého stupňa...

Prevencia kriminality v Očovej
04. 04. 2012

Policajti z Banskej Bystrice a zo Zvolena prijali pozvanie starostu obce a riaditeľky základnej školy a zavítali dňa 29. marca 2012 na Základnú školu Mateja Bela Funtíka v Očovej, aby sa so žiakmi druhého stupňa porozprávali na tému „Šikanovanie a trestnoprávna zodpovednosť“. Jednotlivé triedy a...

Chcem život bez drog - Banská Bystrica
04. 04. 2012

Aj tento rok sa Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici stalo dejiskom stretnutia žiakov Hotelovej akadémie z Brezna, pedagógov a odborníkov, aby sa spoločne porozprávali na tému drogovej problematiky a závislostí. Stretnutie pod názvom „Chcem život bez drog“ sa uskutočnilo dňa 22...

Preventívna akcia s Červeným krížom - Zvolen
02. 04. 2012

Dňa 22. marca 2012 skupina prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene so žiakmi Základnej školy v Pliešovciach, s dobrovoľníkmi Červeného kríža vo Zvolene a okresným dopravným inšpektorátom vo Zvolene uskutočnila preventívnu akciu zameranú na zdokonalenie si zásad a vedomostí pri...

Jarná dopravná akcia s deťmi - Žiar nad Hronom
26. 03. 2012

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom organizovalo v spolupráci so Základnou školou na ulici Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom dňa 22. marca 2012 v čase od 9.00 do 10.00 hod. dopravno-preventívnu akciu s deťmi. Akcia bola zameraná na znižovanie dopravnej nehodovosti,...

Extrémizmus a extrémistické skupiny - Zvolen
21. 02. 2012

Dňa 17. 2. 2012 sa uskutočnila prednáška na tému „Extrémizmus a extrémistické skupiny“ pôsobiace na Slovensku, ako aj v zahraničí. Prednáška sa konala na 7. Základnej škole J. Alexyho vo Zvolene pre žiakov deviatych ročníkov v počte žiakov 65. Prednáška mala veľký úspech. Žiakov zaujali hlavne...

Hravá prevencia 2011 - Žiar nad Hronom
21. 02. 2012

V dňoch 20. - 21. októbra 2011 pod garanciou mesta, ako aj za finančnej podpory mesta Žiar nad Hronom organizovalo Centrum voľného času v Žiari nad Hronom na chate Kollárová, okres Žarnovica stretnutie 21 mladých preventistov žiarskych škôl pod názvom „HRAVÁ PREVENCIA“. Na podujatí sa s centrom...

Preventívny projekt "Oliho príbeh" - Banskobystrický kraj
31. 01. 2012

„Oliho príbeh“ je preventívny projekt určený pre žiakov druhého a tretieho ročníka základných škôl. Jeho cieľom je oboznámenie maloletých osôb s rizikami v železničnej doprave, ako aj ohrozením bezpečnosti samotnej železničnej dopravy, snaha o predchádzanie a zároveň zníženie nehodových udalostí v...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy