Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Prevencia v Banskobystrickom kraji

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

:


Polícia deťom - Jesenské a Hrachovo
30. 05. 2012

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote (ďalej len „OR PZ“) pripravilo pre deti a školopovinnú mládež v dňoch 22. mája 2012 v Jesenskom a 23. mája 2012 v Hrachove niekoľko zaujímavých ukážok z činnosti polície. Do uvedenej akcie boli zapojené rôzne zložky OR PZ. Policajti z...

Preventívny projekt "Policajt môj kamarát" - Rimavská Sobota
28. 05. 2012

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote v spolupráci s Centrom voľného času Relax v Rimavskej Sobote, Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote, Slovenským Červeným krížom v Rimavskej Sobote zorganizovalo dňa 17. 5. 2012 už XII. ročník okresného kola...

Polícia v nemocnici - Banská Bystrica
23. 05. 2012

Policajtky – preventistky z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici prijali pozvanie pani riaditeľky základnej školy v nemocnici a dňa 22. mája 2012 navštívili malých pacientov v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Väčšie i menšie deťúrence so záujmom...

Preventívny projekt "Policajt môj kamarát" - Žiar nad Hronom
23. 05. 2012

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom organizovalo dňa 18. 5. 2012 okresné kolo preventívneho projektu „Policajt môj kamarát“. V školskom roku 2011/2012 bolo do projektu zapojených sedem základných škôl, konkrétne z mesta Žiar nad Hronom, Nová Baňa a z obcí Lovčica Trubín, Trnavá...

Preventívny projekt "Tancom proti drogám" - Banská Bystrica
07. 05. 2012

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici spolu s tanečnou školou K-Dance počas štvrtého aprílového týždňa spoločnými silami bojovali proti nežiaducemu fenoménu súčasnej spoločnosti, proti drogám, a netradičnou, inovatívnou formou zážitkového učenia oslovovali žiakov druhého stupňa...

Prevencia kriminality v Očovej
04. 04. 2012

Policajti z Banskej Bystrice a zo Zvolena prijali pozvanie starostu obce a riaditeľky základnej školy a zavítali dňa 29. marca 2012 na Základnú školu Mateja Bela Funtíka v Očovej, aby sa so žiakmi druhého stupňa porozprávali na tému „Šikanovanie a trestnoprávna zodpovednosť“. Jednotlivé triedy a...

Chcem život bez drog - Banská Bystrica
04. 04. 2012

Aj tento rok sa Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici stalo dejiskom stretnutia žiakov Hotelovej akadémie z Brezna, pedagógov a odborníkov, aby sa spoločne porozprávali na tému drogovej problematiky a závislostí. Stretnutie pod názvom „Chcem život bez drog“ sa uskutočnilo dňa 22...

Preventívna akcia s Červeným krížom - Zvolen
02. 04. 2012

Dňa 22. marca 2012 skupina prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene so žiakmi Základnej školy v Pliešovciach, s dobrovoľníkmi Červeného kríža vo Zvolene a okresným dopravným inšpektorátom vo Zvolene uskutočnila preventívnu akciu zameranú na zdokonalenie si zásad a vedomostí pri...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy