Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2019, Nedeľa
 

Stretnutie so starostami k problematike prevencie kriminality

17. 05. 2017

Dňa 15. mája 2017 sa na Okresnom úrade v Banskej Bystrici uskutočnilo pracovné stretnutie so starostami obcí Banskobystrického okresu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR riaditeľ odboru Jozef Halcin, Elena Buksová, riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Štefan Šurka, náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici Miroslav Bálint, riaditeľ Okresného riaditeľstva v Banskej Bystrici  Igor Matúška. 

Prednosta okresného úradu v Banskej Bystrici, Mgr. Július Ernek v úvode stretnutia informoval prítomných o téme stretnutia, ktorou bola bezpečnosť na území jednotlivých obcí. Činnosť KR PZ v Banskej Bystrici predstavil riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici Štefan Šurka. Zároveň informoval  o stave, štruktúre a dynamike kriminality v Banskobystrickom okrese. O tom, že prevencia kriminality predstavuje spolu s represiou opatrenia zamerané na znižovanie kriminality, informoval riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra  Jozef Halcin. Taktiež informoval prítomných o činnosti odboru prevencie kriminality, o konkrétnych preventívnych aktivitách, možnostiach financovania prevencie kriminality v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ale aj iných rezortov v zmysle zákona 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej oboznámil prítomných s možnosťou pre samosprávy,  spoločne si vypracovať Program prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v regióne... (stratégia pre celý okres). Taktiež poukázal na výhody spracovania takéhoto dokumentu. 

Stretnutie pokračovalo diskusiou, v ktorej okrem iných vystúpil aj náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici Miroslav Bálint a riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Igor Matuška. V závere stretnutia sa všetci prítomní zhodli na pokračovaní takýchto stretnutí.

(Na snímke zľava: náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici, Miroslav Bálint, riaditeľ Okresného riaditeľstva v Banskej Bystrici,  pplk. Igor Matúška, riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, plk. Štefan Šurka, prednosta okresného úradu v Banskej Bystrici,  Július Ernek,  riaditeľ odboru prevencie kriminality, kancelárie ministra vnútra,  Jozef Halcin).