Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2018, Štvrtok
 

Aktuálne informácie


:


Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti – jasne a výstižne
01. 08. 2018

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network – EUCPN) vznikla rozhodnutím Rady Európskej únie v máji 2001 v rámci podpory aktivít prevencie kriminality v členských štátoch a na zabezpečenie prostriedkov na výmenu skúseností z najlepších...

Predmetom zasadnutia v Bruseli boli trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy
24. 07. 2018

Účelom júnovej zahraničnej cesty Dominiky Ďuranovej z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra v Bruseli bolo zasadnutie Vysokej skupiny Európskej únie pre boj proti rasizmu, xenofóbii a ostatným formám intolerancie. Zasadnutie otvorila generálna riaditeľka Európskej komisie...

Pripomíname kampaň k novodobému otroctvu, ktoré ohrozuje každého z nás
18. 07. 2018

Letné prázdniny sú v plnom prúde a s nimi okrem pohody a teplého počasia prichádzajú aj riziká spojené s problematikou obchodovania s ľuďmi. V tomto období chce veľa mladých ľudí a študentov vycestovať do zahraničia – či už za zárobkom, na jazykové kurzy alebo...

Verejná výzva na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie za člena alebo členku Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
16. 07. 2018

 

Intenzita preventívnych prednášok pre seniorov sa zvyšuje
11. 07. 2018

V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa na území celého Slovenska konali ďalšie besedy pre seniorov. S novoprijatými kolegami na pozície krajských koordinátorov a asistentov sa...

Študijná návšteva Španielska k téme nenávistných trestných činov
11. 07. 2018

V termíne od 21. do 22. júna 2018 sa prostredníctvom študijnej návštevy Španielska uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Európskej únie na vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania a zberu dát o trestných činoch z nenávisti. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia z ...

O nástrahách obchodovania s ľuďmi s Asseco Central Europe
03. 07. 2018

Spoločnosť Asseco Central Europe je regionálnym softvérovým centrom pre strednú Európu v oblasti poskytovania IT služieb a produktov. Realizuje projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin s jej zamestnancami strávil jedno...

Príručka, ktorej cieľom je prevencia voči antisemitizmu
02. 07. 2018

V polovici júna zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ako aj v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku (Bratislava) a Múzeom...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »