Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2018, Utorok
 

Aktuálne informácie


:


Žakovce zanechajú silnú stopu v každom z nás
26. 09. 2017

Začiatok jesene so sebou prináša častejšie pracovné výjazdy. Jeden taký absolvoval riaditeľ odboru prevencie kriminality (OPK) Jozef Halcin v utorok 12. 9. 2017. Jeho cesta smerovala na východné Slovensko, presnejšie do dedinky Žakovce. Tie ho privítali v ponurom upršanom počasí, pri...

Policajti si budú zvyšovať kvalifikačnú úroveň v oblasti obchodovania s ľuďmi
19. 09. 2017

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava v zastúpení projektového manažéra mjr. PhDr. Tibora Kovácsa v spolupráci s odborom prevencie kriminality spustila projekt s názvom „Zlepšenie pripravenosti Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ...

Múzeum holokaustu v Seredi bude pre žiakov a študentov dostupné dvomi spôsobmi
17. 08. 2017

V novom školskom roku bude Múzeum holokaustu v Seredi otvorené žiakom a študentom. Odbor prevencie kriminality MV SR  a Múzeum holokaustu v Seredi spúšťajú nový projekt. Pri tejto príležitosti sa ich zástupcovia zúčastnili na prehliadke múzea, ktoré sa nachádza v priestoroch...

Témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2017 je kybernetická bezpečnosť - projekty je potrebné predložiť do 20. septembra
15. 08. 2017

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému kybernetickej bezpečnosti. Projekty predložené do súťaže musia byť v súlade...

O obchode s ľuďmi treba hovoriť aj pred televíznymi kamerami
01. 08. 2017

O obchode s ľuďmi treba hovoriť aj pred televíznymi kamerami Obchodovanie s ľuďmi je jednou z najdominantnejších tém, ktoré sa týkajú všetkých vekových kategórií. V lete sú však veľmi ohrození mladí ľudia, ktorí chcú vycestovať za prácou do zahraničia. V mnohých...

Patríme k najúspešnejším krajinám v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
20. 07. 2017

Slovensko je opäť medzi  najlepšími krajinami v boji proti obchodovaniu s ľuďmi Zástupcovia americkej administratívy každoročne hodnotia činnosť a výsledky jednotlivých krajín v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovensko sa už po siedmy raz zaradilo medzi tých...

Možnosti a následky rozpustenia politických strán de lege ferenda
19. 07. 2017

O problematike rozpustenia politických strán sa hovorilo na tematickom seminári Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX), ktorý sa uskutočnil dňa 18. júla 2017. Právnický termín de lege ferenda ...

Nová štúdia o organizovaných zločinoch páchaných na senioroch
13. 07. 2017

Európska sieť pre predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) zverejnila svoj ďalší tematický dokument, pričom tento vznikol v súvislosti s hlavným zameraním Slovenskej republiky v EUCPN počas SK PRES – Trestná činnosť páchaná na senioroch organizovanými skupinami. Rastúcu populáciu...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »