Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Preventívne aktivity pre širokú verejnosť

Preventívne aktivity pre širokú verejnosť

Preventívne projekty pre širokú verejnosť

Rady a odporúčania pre širokú verejnosť


Bez násilia každý deň

Policajtky prevencie krajského riaditeľstva PZ realizovali preventívno – propagačnú aktivitu pod názvom „Bez násilia každý deň", ktorú pripravilo Oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru. Aktivita sa realizuje z dôvodu potreby upozorniť verejnosť na problematiku násilia. Cieľom prventívno - propagačnej aktivity pod názvom „Bez násilia každý deň", je upozorniť na problematiku násilia, poukázať na jeho rôzne formy, možnosti, ako predchádzať rizikovým situáciám, ako sa brániť a čo robiť, prípadne na koho sa obrátiť v prípade, ak sa niekto stal obeťou násilného trestného činu.

Svetový deň bielej palice

Dopravno-preventívnu akciu pri príležitosti Svetového dňa bielej palice každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru. V tento deň si pripomíname význam a dôležitosť tejto symbolickej pomôcky pre nevidiacich. Počas akcie policajtky oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ v spolupráci s krajským dopravným inšpektorátom krajského riaditeľstva PZ prechádzajú cez priechody pre chodcov s nevidiacou osobou z Únie nevidiacich a slabozrakých. Policajti krajského dopravného inšpektorátu sledujú reakcie vodičov v prípadoch, keď na priechode zbadajú osobu s bielou palicou. Vodiči, ktorí nezastavia na signál nevidiaceho, keď chce vstúpiť na priechod pre chodcov a prejsť cez vozovku, sú kontrolovaní policajnou hliadkou a riešení napomenutím za porušovanie predpisov zákona o cestnej premávke.

Večerné korčuľovanie Trnavou

Už takmer tradične každý rok pred letnými prázdninami policajtky oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ participujú s PSA Trnava, Zdravým mestom Trnava a skupinou nadšencov na kolieskových korčuliach Bratislava-inline na príprave a realizácii podujatia s názvom PSA Trnava-inline - večerné korčuľovanie po mestských cestách v Trnave. Policajtky učia účastníkov podujatia, najmä deti, ako má vyzerať výstroj korčuliara, aké sú základné pravidlá cestnej premávky pri jazde na bicykli a korčuliach. Účastníci podujatia, ktorí absolvujú toto miniškolenie, dostanú reflexné pásky s upozornením na význam nosenia reflexných prvkov pre zvýšenie ich bezpečnosti v čase zníženej viditeľnosti a aj podľa zákona o cestnej premávke.

Ukážky policajnej techniky a služobnej kynológie

Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede v mesiacoch máj až september prezentujú svoju služobnú činnosť širokej verejnosti, najmä deťom vo forme ukážok činnosti policajnej techniky a činnosti služobnej kynológie. Počas ukážok psovodi oddelenia služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru predvedú základy poslušnosti služobných psov, vyhľadávanie výbušnín a omamných látok, služobný zákrok proti ozbrojenému nebezpečnému páchateľovi a zadržanie unikajúceho páchateľa. Počas týchto ukážok si deti môžu prezrieť výstroj, výzbroj a techniku s ktorou Policajný zbor disponuje a ktorú využíva pri výkone služby. Ide hlavne o služobné motorové vozidlá, motocykle, merače rýchlosti, zbrane, putá a nepriestrelné vesty.

Policajný psovodVýcvik (JPG, 87 kB)

Deti a pesDeti a psovod (JPG, 124 kB)