Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Preventívne projekty pre širokú verejnosť

Preventívne aktivity pre širokú verejnosť

Preventívne projekty pre širokú verejnosť

Rady a odporúčania pre širokú verejnosť


Viete, čo teraz robí vaše dieťa

Od roku 2012 prebieha v rámci Slovenskej republiky realizácia Komunikačnej kampane Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Viete, čo teraz robí vaše dieťa", ktorá je zameraná na tému: drogy, alkohol medzi mládežou a obchodovanie s ľuďmi. Preventívny projekt prebiehal v priestoroch objektu Obchodného centra Galérie Tesco v Trnave. Policajtky oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ komunikovali s návštevníkmi obchodného centra o cieli a obsahu tejto kampane. Občanom sprostredkovali užitočné rady ako chrániť svoje deti pred spoločensky patologickými javmi ako sú záškoláctvo, šikanovanie, gamblerstvo, drogová a internetová závislosť. Preventívny projekt bol verejnosťou vnímaný pozitívne.