Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2018, Utorok
 

Prioritné oblasti

Na dosiahnutie výrazného pokroku v integrácii obyvateľov rómskych komunít je potrebné zabezpečiť, aby politiky a systémové opatrenia na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni boli efektívne a cielené na konkrétne a reálne potreby príslušníkov rómskych komunít. Slovenská republika sa v rámci Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 a v Stratégii SR pre integráciu Rómov do roku 2020 zaviazala, že v snahe o integráciu Rómov bude pokrývať nasledovné prioritné oblasti:  

  • Vzdelávanie

  • Zamestnanosť

  • Bývanie

  • Zdravie

  • Nediskriminácia

  • Finančné začlenenie