Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2018, Pondelok
 

Problematika extrémizmu a diváckeho násilia

Problematiku extrémizmu a diváckeho násilia sa na centrálnej úrovni zastrešuje odbor extrémizmu a diváckeho násilia úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý zabezpečuje metodickú, medzinárodnú a medzirezortnú spoluprácu a vykonáva a praktickú pomoc pre jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru. Trestné činy na úseku extrémizmu a na úseku diváckeho násilia odhaľujú, objasňujú a dokumentujú oddelenia extrémizmu a diváckeho násilia odboru kriminálnej polície jednotlivých krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Základným dokumentom v boji proti extrémizmu je „Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 – 2014“, ktorá bola prijatá dňa 8. júna 2011 uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 379/2011.