Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
Polícia / Prevencia kriminality / Preventívne projekty / Aktuálne realizované projekty prevencie kriminality

Aktuálne realizované celoslovenské projekty prevencie kriminality

  • Pre najmladších adresátov, deti posledných ročníkov materských škôl a prvých ročníkov základných škôl je určený celoslovenský preventívny projekt "Póla radí deťom". V Bratislavskom kraji sa projekt realizuje od roku 2005. Pre veľký úspech medzi bratislavskými deťmi sa v roku 2014 začala jeho celoslovenská realizácia.

  • Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru na jar roku 2017 zahájilo realizáciu nového preventívneho projektu adresovaného žiakom 6. a 7. ročníkov základných škôl s názvom "Detská policajná akadémia". Snahou projektu je získať si priazeň detí i pedagógov a úspešne sa zaradiť k preventívnym aktivitám Policajného zboru, ktoré prespievajú k prevencii kriminality a ochrane detí pred spoločensko-patologickými javmi.

  • Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru spracovalo preventívny projekt "Bezpečná jeseň života", ktorý ponúka seniorom a osamelo žijúcim ľuďom konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, s cieľom napomôcť pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi. Projekt bol pilotne odskúšaný v roku 2010 v pôsobnosti Krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave a v Trnave. V decembri 2012 začali policajti realizovať projekt na celoslovenskej úrovni.

  • Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru realizuje aj celoslovenský projekt "Oliho príbeh", vo forme krátkeho animovaného filmu pre deti. Projekt vznikol v roku 2010 v spolupráci železničnej polície s nemeckými železnicami, so Železnicami Slovenskej republiky a s kanceláriou hraničného a styčného dôstojníka nemeckej Spolkovej polície. V súvislosti so začlenením železničnej polície do štruktúry Policajného zboru od 1. januára 2011,  prevzalo oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru gesciu uvedeného projektu.          51492