Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2019, piatok
 

Register pozemkových spoločenstiev - okres Stará Ľubovňa

Andrejovka

Vložka číslo: R-0041/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo Sčerbák a spol., Andrejovka
Sídlo:   Andrejovka,  065 43 Orlov

Čirč

Vložka číslo: R-0049/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo Čirč
Sídlo:   Čirč 208,  065 42 Čirč

Ďurková

Vložka číslo: R-0034/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov v obci Ďurková  
Sídlo:   Ďurková 40,  065 41 Ďurková

Hajtovka

Vložka číslo: R-0013/710
Názov: Spoločenstvo lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Hajtovka
Sídlo:   Hajtovka 24, 065 45 Hajtovka

Haligovce

Vložka číslo: R-0030/710
Názov: Bývalé urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Haligovce
Sídlo:   Haligovce 211,  0065 34 Haligovce

Vložka číslo: R-0040/710
Názov: Združenie vlastníkov lesov KOMPOSESORÁT REPISKÁ pozemkové spoločenstvo
Sídlo:   Haligovce 102, 065 34 Haligovce

Hraničné

Vložka číslo: R-0007/710
Názov: Urbariát pozemkové spoločenstvo
Sídlo:   Hraničné 91,  065 22 Hraničné

Hromoš

Vložka číslo: R-0015/710
Názov: Urbárna spoločnosť Hromoš p.s.  
Sídlo:   Hromoš 114,  065 45 Hromoš

Chmeľnica

Vložka číslo: R-0012/710
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica
Sídlo:   Chmeľnica 269,  064 01 Chmeľnica

Jakubany

Vložka číslo: R-0046/710
Názov: URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol.
Sídlo:   Jakubany 71, 065 12 Jakubany

Kolačkov

Vložka číslo: R-0055/710
Názov: Bývalá urbárna obec Kolačkov, pozemkové spoločenstvo
Sídlo:   065 11 Kolačkov 30

Kremná

Vložka číslo: R-0039/710
Názov: Urbariát pozemkové spoločenstvo Kremná
Sídlo:   Kremná 19,  065 22 Kremná

Kyjov

Vložka číslo: R-0050/710
Názov: Lesné a pasienkové spoločenstvo „Minčol“ v Kyjove p.s.
Sídlo:   Kyjov 170, 065 48 Kyjov

Lacková

Vložka číslo: R-0004/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov v obci Lacková
Sídlo:   Lacková,  065 01 Lacková

Legnava

Vložka číslo: R-0053/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesných pozemkov Legnava
Sídlo:   065 46 Legnava 77

Lesnica

Vložka číslo: R-0032/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Lesnici 
Sídlo:   Lesnica 122, 065 33 Veľký Lipník

Ľubotín

Vložka číslo: R-0027/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo – združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov obce Ľubotín
Sídlo:   Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín

Malý Lipník

Vložka číslo: R-0016/710
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Komposesorát, pozemkové spoločenstvo
Sídlo:   Malý Lipník 64,  065 46 Malý Lipník

Vložka číslo: R-0045/710
Názov: Lesné Pozemkové spoločenstvo – Urbariát Malý Lipník
Sídlo:   Malý Lipník 111,  065 46 Malý Lipník

Matysová

Vložka číslo: R-0035/710
Názov: Urbársko - želiarska spoločnosť, pozem. spol. Matysová     
Sídlo:   Matysová 27, 065 46 Malý Lipník

Mníšek nad Popradom

Vložka číslo: R-0048/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo Bývalých súkromných vlastníkov lesov obce Mníšek nad Popradom územná časť Pilhov
Sídlo:   Pilhovčík 181, 065 22 Mníšek nad Popradom

Nižné Ružbachy

Vložka číslo: R-0009/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo Nižné Ružbachy
Sídlo:   Nižné Ružbachy 8, 065 02 Nižné Ružbachy

Nová Ľubovňa

Vložka číslo: R-0022/710
Názov: Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa
Sídlo:   Nová Ľubovňa 657, 065 11 Nová Ľubovňa

Obručné

Vložka číslo: R-0042/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov Obručné
Sídlo:   Obručné 12, 065 42 Obručné

Orlov

Vložka číslo: R-0006/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo – združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov obce ORLOV
Sídlo:   Orlov 88,  065 43 Orlov

Vložka číslo: R-0031/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo želiari Andrejovka
Sídlo:   Orlov 277,  065 43 Orlov

Plavnica

Vložka číslo: R-0036/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo „Plavnické lesy“    
Sídlo:   Plavnica, 065 45 Plavnica

Vložka číslo: R-0037/710
Názov: URBARIÁT p.s.  
Sídlo:   Plavnica, 065 45 Plavnica

Vložka číslo: R-0043/710
Názov: Želiari – Hiščare p.s.   
Sídlo:   Plavnica, 065 45 Plavnica

Plaveč

Vložka číslo: R-0017/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo Pekár a spol.
Sídlo:   Plaveč, 065 44 Plaveč

Vložka číslo: R-0052/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo Šajby Plaveč
Sídlo:   Plaveč, 065 44 Plaveč

Ruská Voľa nad Popradom

Vložka číslo: R-0038/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo RUSKÁ VOĽA
Sídlo:   Ruská Voľa nad Popradom, 065 42 Ruská Voľa nad Popradom

Stará Ľubovňa

Vložka číslo: R-0033/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo občanov obce  St. Ľubovňa - starousadlíkov
Sídlo:   Zamoyského 13/783, 064 01 St. Ľubovňa

Starina

Vložka číslo: R-0008/710
Názov: Urbárska a želiarska spoločnosť obce Starina, pozemkové spoločenstvo
Sídlo:   Starina, 065 46 Starina

Stráňany

Vložka číslo: R-0028/710
Názov: ZIMNÁ VODA pozem. spol. v Stráňanoch
Sídlo:   Stráňany 100, 065 33 Stráňany

Sulín

Vložka číslo: R-0005/710
Názov: Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo
Sídlo:   Sulín 193, 065 46 Sulín

Vložka číslo: R-0026/710
Názov: Združenie bývalých vlastníkov lesa obce Malý Sulín, pozemkové spoločenstvo
Sídlo:   Sulín, 065 46 Sulín

Šambron

Vložka číslo: R-0010/710
Názov: Urbárna spoločnosť Šambron, pozemkové spoločenstvo
Sídlo:   Šambron 25, 065 45 Šambron

Šarišské Jastrabie

Vložka číslo: R-0047/710
Názov: Združenie bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Šarišské Jastrabie
Sídlo:   Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie

Údol

Vložka číslo: R-0021/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo – združenie bývalých urbarialistov a občanov obce Údol
Sídlo:   Údol, 065 45 Plavnica

Veľká Lesná

Vložka číslo: R-0002/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo skupiny “Herz“ Veľká Lesná
Sídlo:   Veľká Lesná 57, 065 34 Veľká Lesná

Vložka číslo: R-0003/710
Názov: Huta, pozemkové spoločenstvo v obci Veľká Lesná
Sídlo:   Veľká Lesná 58, 065 34 Veľká Lesná

Vložka číslo: R-0011/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo – Urbárna obec Veľká Lesná
Sídlo:   Veľká Lesná 57, 065 34 Veľká Lesná

Vložka číslo: R-0054/710
Názov: Pozemkové spoločenstvo Cyprian Veľká Lesná
Sídlo:   Garbiarska 18, 060 01 Kežmarok

Veľký Lipník

Vložka číslo: R-0044/710
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo - Garby
Sídlo:   Veľký Lipník 126, 065 33 Veľký Lipník

Vyšné Ružbachy

Vložka číslo: R-0020/710
Názov: Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo
Sídlo:   Vyšné Ružbachy 226, 065 02 Vyšné Ružbachy