Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2018, Utorok
 

Oznámenie prípravného výboru politického hnutia so začatím zbierania podpisov za účelom registrácie politického hnutia s názvom Slovenské Hnutie Obrody

Prípravný výbor politického hnutia s názvom Slovenské Hnutie Obrody oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedené politické hnutie vzniklo.

Oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní.

Doba zverejnenia začína plynúť dňa 09. 11. 2017 a končí dňa 07. 05. 2018.

Počas vyššie uvedenej doby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:

a) neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení,

b) nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou uvedenou vo zverejnenom oznámení a

c) nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení.