Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2018, Sobota
 

Publikácie na stiahnutie

Na tomto mieste si môžete stiahnuť odborné publikácie týkajúce sa činnosti Úradu a procesu začleňovania marginalizovaných komunít do spoločnosti.

 

Vzdelávanie

Návrh koncepčného riešenia stredného odborného vzdelávania študentov z marginalizovaných komunít (PDF, 5 MB)

Výkladové publikácie 

Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, verzia 2017 (PDF, 1 MB)