Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Rád maltézskych rytierov

  1. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov v Slovenskej republike o darovaní vozidiel (Bratislava, 26. októbra 2000)
  2. Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Zvrchovaného radu maltézskych rytierov v Slovenskej republiky o darovaní vozidiel uzatvorenej v Bratislave 26. októbra 2000 (23. novembra 2000)