Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 04/OÚRS/2020 - aktualizované dňa 30.09.2020 (219,5 kB) pdf
Zápisnica z rokovania členov Výboru pre rozvoj okresu Rimavská Sobota dňa 22.09.2020 - zverejnená dňa 30.09.2020 (245,8 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní "per rollam" č. 03/2020 k návrhu členov hodnotiacej komisie - zverejnené dňa 14.09.2020 (79,9 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 04/OÚRS/2020 - zverejnené dňa 18.08.2020 (218,4 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizovaná dňa 07.08.2020 (134,1 kB) docx
Výzva č. 04/OÚRS/2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (359,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní "per rollam" č. 02/2020 - Podpora budovania tréningových centier a regionálnych centier vzdelávania a zabezpečenie rekvalifikácií (212,4 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 01/2020 – Hodnotenie plnenia AP rozvoja NRO a jeho ročných priorít, Správa za NRO Rimavská Sobota k 31.12.2019 (281,3 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 03-OÚRS-2019 - 1. aktualizácia zo dňa 08.01.2020 (180,0 kB) pdf
Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu RS zo dňa 25.09.2019 (231,4 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 03-OURS-2019, zverejnené dňa 1.10.2019 (144,9 kB) pdf
Výzva č. 03-OÚRS-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (417,3 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (634,3 kB) rtf
Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (691,2 kB) pdf
Zoznam merateľných ukazovateľov (1,6 MB) pdf
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (82,7 kB) xlsx
Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č. 1 (759,9 kB) pdf
Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (1,5 MB) pdf
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1407-2013 (60,6 kB) docx
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1408-2013 - poľnohospodárska prvovýroba (59,1 kB) docx
Výzva č. 01-OÚRS-2018 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (396,0 kB) pdf
Výzva č. 01-OÚRS-2018 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku - 1. aktualizácia zo dňa 13.09.2018 (391,8 kB) pdf
Oznámenie o predĺžení termínu na podanie žiadostí v rámci výzvy č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 (31,9 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 (125,2 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 - aktualizácia č. 1 zo dňa 25.9.2018 (130,0 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 - aktualizácia č. 2 zo dňa 24.10.2018 (134,1 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 - aktualizácia č. 3 zo dňa 19.11.2018 (137,6 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018 – aktualizácia č. 4 zo dňa 21.12.2018 (137,6 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (76,9 kB) docx
Zápisnica o hlasovaní č. 01-2018 (149,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 02-2018 (152,9 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 03-2018 (258,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 04-2018 (103,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 05-2018 (153,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 06-2018 (148,3 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 07-2018 (147,6 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 08-2018 (114,9 kB) pdf
Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu RS zo dňa 30.08.2018 (149,0 kB) pdf
Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu RS zo dňa 26.09.2018 (263,9 kB) pdf
Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu RS zo dňa 28.11.2018 (228,1 kB) pdf
Výzva č. 02-OÚRS-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (468,0 kB) pdf
Výzva č. 02-OÚRS-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku - 1. aktualizácia zo dňa 11.03.2019 (468,7 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - 2019 (661,6 kB) rtf
Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (691,2 kB) pdf
Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (1,6 MB) pdf
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (71,6 kB) xlsx
Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma DE MINIMIS) v znení dodatku č.1 (759,9 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 02-OÚ-RS-2019 (138,4 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 02-OÚ-RS-2019 - 1. aktualizácia zo dňa 10.4.2019 (143,0 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 02-OÚ-RS-2019 - 2. aktualizácia zo dňa 3.5.2019 (147,8 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 02-OÚ-RS-2019 - 3. aktualizácia zo dňa 19.7.2019 (150,3 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 02-OÚ-RS-2019 - 4. aktualizácia zo dňa 30.7.2019 (157,2 kB) pdf
Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu RS zo dňa 24.04.2019 (232,7 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]