Dnes je 24. október 2014, Piatok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Civilná ochrana a krízové riadenie
 
 

Revue civilnej ochrany

Revue civilnej ochrany

Už od roku 1999 vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany populárno - náučné periodikum Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva.Je adresované všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na plnení úloh zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ale aj všetkým čitateľom, ktorí sa o problematiku civilnej ochrany obyvateľstva zaujímajú. Na 60 plnofarebných stranách, v jednotlivých rubrikách revue prináša aktuálne informácie z civilnej ochrany, ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania doma i vo svete, rozoberá problematiku integrovaného záchranného systému, publikuje práce odborníkov z oblasti protiradiačnej, protichemickej a protibiologickej (bakteriologickej) ochrany a krízového riadenia, uverejňuje metodické prílohy venované praktickému plneniu úloh CO. Samostatný priestor je venovaný samospráve. Predovšetkým starostovia obcí a učitelia vyučujúci učivo Ochrana človeka a prírody nájdu v revue neoceniteľné zdroje informácií pre svoju prácu a návody na riešenie aktuálnych úloh v príprave obyvateľstva SR na sebaochranu a vzájomnú pomoc.

Adresa redakcie - Vzdelávací a technický ústav KMCO, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, redakcia revue Civilná ochrana; telefón: 048/ 418 70 84, 418 73 71 kl. 292, mobil: 0917650580, fax: 048/418 70 85, e-mail: revueco@uco.sk

Distribúcia a predplatné časopisu Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu: Vzdelávací a technický ústav KMCO, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča.

Objednávku posielajte na adresu: Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany

Soňa Mačkovičová
Príboj 559
976 13 Slovenská Ľupča 

Telefón: 048/418 7371 klapka 259
E-mail: mackovicova@uco.sk

 

Revue civilnej ochrany, rok 2013:

1/2013 CO Revue 2/2013 CO Revue 3/2013 CO Revue

Revue civilnej ochrany, rok 2012 (kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte):

CO Revue 1/2012 (15,4 MB .PDF) CO Revue 2/2012 (14,4 MB .PDF) CO Revue 3/2012 (4,38 MB .PDF)

CO Revue 4/2012 (3,23 MB .PDF) CO Revue 5/2012 (4,02 MB .PDF) CO Revue 6/2012

Revue civilnej ochrany, rok 2011 (kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte):

CO Revue 1/2011 (3,91 MB .PDF) CO Revue 2/2011 (23,4 MB .PDF) CO Revue 3/2011 (30,2 MB .PDF)

CO Revue 4/2011 (3,25 MB .PDF) CO Revue 5/2011 (4,64 MB .PDF) CO Revue 6/2011 (2,65 MB .PDF)