Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2020, sobota
 

Výzva na predkladanie žiadostí o grant z Európskeho fondu pre návrat SK 2013 RF

O Európskom fonde pre návrat Legislatíva Výzva Národné projekty Podporené projekty FAQ Kontakty

Dňa 17.03.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2013 RF v súlade s ročným programom 2013 Európskeho fondu pre návrat.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 70 000,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy

11.04.2014 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Európskeho fondu pre návrat sa uskutoční v dňa 21.03.2014 o 14:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 336 na 3. poschodí.

Archív výziev