Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Rok 2012

Zverejnenie faktúr ObÚ Topoľčany v zmysle zákona 211/2000 Z. z.

Rok 2012

Faktúry zverejňované v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám nájdete na  http://www.minv.sk/?faktury-29