Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2018, Piatok
 

Rok 2013

Objednávky  |  Faktúry  |  Zákazky s nízkou hodnotou a jednoduché zákazky  |  Verejné súťaže

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou realizované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava za rok 2013.


 
 
Dokumenty na stiahnutie
2013/03/15 Odborná príprava elektrotechnikov (185,9 kB) pdf
2013/04/24 Zabezpečenie ozvučenia a prenájom stoličiek (492,1 kB) pdf
2013/05/07 Zabezpečenie cien do športových súťaží (1,1 MB) pdf
2013/05/03 Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany – obvodné kolo Senec (1,8 MB) pdf
2013/05/15 Materiálne zabezpečenie súťaže HaZZ (491,5 kB) pdf
2013/05/16 Reklamné a propagačné predmety pre potreby KR PZ v Bratislave (3,0 MB) pdf
2013/05/17 Zabezpečenie obvodného kola súťaže "Mladý záchranár CO 2013" organizovaného ObÚ BA (1,6 MB) pdf
2013/05/21 Zabezpečenie obvodného kola súťaže "Mladý záchranár CO", organizovaného Obvodným úradom Malacky (842,3 kB) pdf
2013/05/24 Zabezpečenie krajského kola súťaže "Mladý záchranár CO", organizovaného Obvodným úradom Bratislava (1,3 MB) pdf
2013/05/29 Preklad textu "Reálie Slovenskej republiky" (1,6 MB) pdf
2013/05/30 Materiálne zabezpečenie vybudovania výcvikových priestorov (576,5 kB) pdf
2013/06/12 Materiálne zabezpečenie tovaru - Euro pokladničky (827,8 kB) pdf
2013/06/12 Materiálne zabezpečenie tovaru - Nákup smaltovaných informačných tabúľ (1,2 MB) pdf
2013/06/13 Elektroinštalačný materiál - lampy - svietidlá (1,2 MB) pdf
2013/06/13 Elektroinštalačný materiál - poistky (1,1 MB) pdf
2013/06/13 Elektroinštalačný materiál - vypínacie poistky - vypínače (1,2 MB) pdf
2013/06/13 Elektroinštalačný materiál - žiarivky (892,0 kB) pdf
2013/06/13 Materiálne zabezpečenie - nákup sáčkov do vysavača (1,6 MB) pdf
2013/06/14 Vodoinštalačný materiál - výpusty, kohúty a ventily (1,3 MB) pdf
2013/06/14 Vodoinštalačný materiál - ventily radiátorov (891,7 kB) pdf
2013/06/14 Vodoinštalačný materiál - sanita (1,2 MB) pdf
2013/06/14 Vodoinštalačný materiál - radiátory (879,3 kB) pdf
2013/06/14 Elektroinštalačný materiál - zásobníkový ohrievač vody na 10 l (868,7 kB) pdf
2013/06/14 Elektroinštalačný materiál - nákup izolovaných drôtov a káblov (1,2 MB) pdf
2013/06/25 Elektrický varič stolový (839,3 kB) pdf
2013/07/24 Revízia prostriedkov osobného určenia (631,3 kB) pdf
2013/07/31 Znalecké posudky na nehnuteľný majetok štátu (712,9 kB) pdf
2013/08/08 Pozáručný servis a opravy kancelárskej techniky (1,6 MB) pdf
2013/08/08 Pozáručný servis a opravy kopírovacích zariadení (2,0 MB) pdf
2013/08/19 Pozáručný servis a opravy dataprojektorov (1,6 MB) pdf
2013/08/20 Nákup čerstvých pekárenských výrobkov (1,8 MB) pdf
2013/08/22 Realizácia jednodňového praktického výcviku používateľa dýchacej techniky v protiplynovom výcvikovom stredisku (558,8 kB) pdf
2013/10/01 Posypový materiál ( technická soľ ) (426,9 kB) pdf
2013/10/01 Lopata na sneh a zhŕnač na sneh (434,7 kB) pdf
2013/10/17 Materiálne zabezpečenie na opravy a údržbu budov v areáli SOŠ PK (609,7 kB) pdf
2013/10/23 Nákup ovocie, zelenina a súvisiace výrobky (1,8 MB) pdf
2013/11/14 Nákup všeobecného zdravotníckeho materiálu (3,4 MB) pdf