Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2017, Nedeľa
 
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov do poradného orgánu pre oblasť mládeže

10. 04. 2017 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže (ďalej len poradného orgánu) vyhlasuje dňa 31. 3. 2017 v zmysle čl. 3, odst. 10 štatútu poradného orgánu  splnomocnenca vlády SR pre rómske...
» celá správa
 
 
 

Rezort vnútra pomôže obciam s vysporiadaním pozemkov pod rómskymi obydliami

07. 04. 2017 - Obciam, ktoré majú na svojom území rómske obydlia, pomôže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky...
» celá správa
 

Zabezpečte pre svoje obce prístup k pitnej vode

03. 04. 2017 - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán  pre časť operačného programu...
» celá správa
 

Zmeny v zákone o pozemkových úpravách prispejú k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami

16. 03. 2017 - Vláda 1. marca 2017 schválila návrh zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách,...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie