Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2017, Piatok
 
 

Zmeny v zákone o pozemkových úpravách prispejú k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami

16. 03. 2017 - Vláda 1. marca 2017 schválila návrh zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý okrem iného umožní usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom pod obydliami v rómskych...
» celá správa
 
 
 

Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí

28. 02. 2017 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program...
» celá správa
 

Vláda dala zelenú novým prioritám v oblasti integrácie Rómov

22. 02. 2017 - Na rokovaní vlády v stredu 22. februára 2017 boli schválené Aktualizované akčné plány...
» celá správa
 

Desať miliónov na občianske hliadky v rómskych komunitách

21. 02. 2017 - Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie