Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. november 2019, streda
 
 

Zverejnili sme žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu Komunitné služby.

11. 11. 2019 - Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza: ÚSVRK dňa 11.11.2019 zverejnil Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o zapojenie sa do národného projektu  Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných...
» celá správa
 
 
 

Zhodnotenie prvého polroka Operačného programu Ľudské zdroje

17. 10. 2019 - V prvom polroku 2019 Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného...
» celá správa
 

Národné projekty Terénna práca a Komunitné centrá pokračujú.

11. 10. 2019 - Národný projekt Terénna sociálna práca pokračuje od novembra 2019 ďalej bez prestávky v druhej fáze...
» celá správa
 

Štátny tajomník Rudolf Urbanovič sa stretol s dobrovoľnými hasičmi a členmi rómskych komunít v Giraltoviach a vo Svidníku

30. 09. 2019 - Pracovné stretnutie s primátormi Giraltoviec a Svidníka, s dobrovoľnými hasičmi a...
» celá správa