Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2017, Štvrtok
 
 

Do rómskych komunít sa vrátia miestne hliadky - MOPS

24. 05. 2017 - Po ročnej pauze sa do rómskych komunít vráti úspešný projekt z minulého projektového obdobia – Miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Projekt nadviaže na úspešný, no zrušený program rómskych občianskych hliadok (ROH). Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán...
» celá správa
 
 
 

Na podporu kultúry dostanú Rómovia ročne o milión eur viac

15. 05. 2017 - Národná rada SR 10. mája 2017 schválila návrh zákona Fonde na podporu kultúry národnostných menšín....
» celá správa
 

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík pomôže zacieliť konkrétne opatrenia

24. 04. 2017 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské...
» celá správa
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov do poradného orgánu pre oblasť mládeže

10. 04. 2017 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie