Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2017, Streda
 
 

Financie z Európskeho sociálneho fondu zvyšujú efektivitu verejných inštitúcií či pomáhajú dbať na zdravotnú starostlivosť v rómskych komunitách

29. 11. 2017 - Európsky sociálny fond (ESF), z ktorého sú financované všetky projekty operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a projekty v rámci prioritnej osi 5 operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), oslavuje tento rok 60. výročie. S pomocou financií z fondu sa podarí...
» celá správa
 
 
 

Zmena kvalifikačných podmienok terénnych pracovníkov dostala zelenú

20. 10. 2017 - Parlament schválil pozmeňujúci návrh z dielne Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity ...
» celá správa
 

Stanovisko splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k streľbe v Pohronskej Polhore

13. 10. 2017 - V nedeľu 8. októbra 2017 večer sa v Pohronskej Polhore strieľalo na rodinný dom. V ...
» celá správa
 

Spúšťame miestne občianske poriadkové služby

22. 09. 2017 - Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie