Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2017, Pondelok
 
 

Schválené národné projekty pomôžu marginalizovaným rómskym komunitám

17. 02. 2017 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) schválil žiadosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) o nenávratné finančné príspevky pre dva národné projekty. MV SR vyhlásilo vyzvania v októbri...
» celá správa
 
 
 

Informačné dni k vyhlásenej výzve na podporu prístupu k pitnej vode

01. 02. 2017 - Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje...
» celá správa
 

MV SR podporí svojpomocnú výstavbu obydlí prostredníctvom mikropôžičiek

13. 12. 2016 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program...
» celá správa
 

Domácnosti marginalizovaných rómskych komunít z 1043 obcí majú šancu získať prístup k pitnej vode

07. 12. 2016 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

www.statutar.sk

ČOSKORO BUDETE POTREBOVAŤ ELEKTRONICKÝ OBČIANSKY PREUKAZ

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie