Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. august 2017, Streda
 
 

Verejné výzvy na výber zástupcov do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

13. 07. 2017 - Ministerstvo vnútra vyhlásilo  verejné výzvy na výber zástupcov do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Od uchádzačov sa okrem iného vyžadujú vysoké morálne kvality či  znalosti v oblasti predchádzania a...
» celá správa
 
 
 

Pre sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny bude právna pomoc vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa dostupnejšia

06. 07. 2017 - Sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny obyvateľstva budú mať jednoduchší prístup k ...
» celá správa
 

Úrad splnomocnenca vyhlásil výzvu na predkladanie projektov k dotačnej schéme

03. 07. 2017 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní...
» celá správa
 

Podporujeme prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvete

28. 06. 2017 - Ministerstvo vnútra SR zverejnilo vyzvanie na národný projekt na podporu zdravotnej starostlivosti...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie