Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. jún 2017, Streda
 
 

Podporujeme prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvete

28. 06. 2017 - Ministerstvo vnútra SR zverejnilo vyzvanie na národný projekt na podporu zdravotnej starostlivosti v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s alokáciou 15 360 000 eur. Gestorom projektu je štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva...
» celá správa
 
 
 

Vyzvanie na národný projekt Zdravé komunity 2A - OPLZNP-PO5-2017-4

28. 06. 2017 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
» celá správa
 

Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity

23. 06. 2017 - Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci sekcie európskych programov...
» celá správa
 

Poslanci schválili novelu zákona o financovaní škôl, ktorá pamätá na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

22. 06. 2017 - Viac asistentov do škôl, príspevok pre deti z chudobných rodín v škôlkach, priestor pre...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie