Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. apríl 2017, Sobota
 
 

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík pomôže zacieliť konkrétne opatrenia

24. 04. 2017 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo vyzvanie na národný projekt, ktorý je súčasťou prioritnej osi 5 s názvom Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) OP ĽZ. Prijímateľom projektu bude Úrad...
» celá správa
 
 
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov do poradného orgánu pre oblasť mládeže

10. 04. 2017 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu...
» celá správa
 

Rezort vnútra pomôže obciam s vysporiadaním pozemkov pod rómskymi obydliami

07. 04. 2017 - Obciam, ktoré majú na svojom území rómske obydlia, pomôže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky...
» celá správa
 

Zabezpečte pre svoje obce prístup k pitnej vode

03. 04. 2017 - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán  pre časť operačného programu...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie