Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. november 2018, Pondelok
 
 

Projekt na inklúziu rómskych detí v škôlkach už zamestnáva Rómov

29. 10. 2018 - V obci Varhaňovce v okrese Prešov využili najnovší národný projekt PRIM (podpora inklúzie na materských školách) a zamestnali dve asistentky v miestnej materskej škole a jednu odbornú pracovníčku. Aj vďaka nim majú malí žiaci lepšiu šancu začleniť sa do kolektívu a ...
» celá správa
 
 
 

Zmena v oblasti desegregácie vo vzdelávaní je nevyhnutná, opatrenia treba urýchliť

08. 10. 2018 - Opatrenia vedúce k desegregácii vo vzdelávacom systéme na Slovensku sa realizujú pomaly alebo...
» celá správa
 

Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách

08. 10. 2018 - O nevyhnutnosti spolupráce na všetkých úrovniach a navrhovaní efektívnych opatrení...
» celá správa
 

V obciach s prítomnosťou rómskych komunít sa vybudujú a zrekonštruujú škôlky, ktoré budú môcť prijať ďalšie deti v predškolskom veku

05. 10. 2018 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie