Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2017, Streda
 
 

Zmena kvalifikačných podmienok terénnych pracovníkov dostala zelenú

20. 10. 2017 - Parlament schválil pozmeňujúci návrh z dielne Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity týkajúci sa kvalifikačných podmienok terénnych sociálnych pracovníkov a komunitných pracovníkov. Zmena v praxi znamená, že prácu terénneho sociálneho pracovníka, či garanta komunitného...
» celá správa
 
 
 

Stanovisko splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k streľbe v Pohronskej Polhore

13. 10. 2017 - V nedeľu 8. októbra 2017 večer sa v Pohronskej Polhore strieľalo na rodinný dom. V ...
» celá správa
 

Spúšťame miestne občianske poriadkové služby

22. 09. 2017 - Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje...
» celá správa
 

Európske zdroje môžu pomôcť v búraní predsudkov voči Rómom

21. 09. 2017 - Na zasadnutí vlády 13. septembra 2017 boli schválené dva nové akčné plány k Stratégii pre...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie