Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2018, Streda
 
 

Vieme presne čo chceme, odkazujú mladí Rómovia spoločnosti

09. 04. 2018 -  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Rómskym vzdelávacím fondom a Univerzitnou knižnicou v Bratislave  pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov zorganizoval Kongres mladých Rómov. Mladí Rómovia na kongrese prijali spoločnú deklaráciu, z ktorej je...
» celá správa
 
 
 

Komisár pre ľudské práva Nils Muižnieks ukončil návštevu na Slovensku

22. 03. 2018 - Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks počas nej sledoval pokrok v oblasti ukončenia...
» celá správa
 

Rezort vnútra zvýši v škôlkach vzdelanostnú úroveň detí z rómskych komunít

20. 12. 2017 - V škôlkach pribudne počet detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), čím...
» celá správa
 

Rezort vnútra zvýši vzdelanostnú úroveň žiakov z marginalizovaných rómskych komunít poskytnutím mentoringu a tútoringu

15. 12. 2017 - Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie