Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2017, Štvrtok
 
 

Európske zdroje môžu pomôcť v búraní predsudkov voči Rómom

21. 09. 2017 - Na zasadnutí vlády 13. septembra 2017 boli schválené dva nové akčné plány k Stratégii pre integráciu Rómov do roku 2020. Ide o akčný plán pre oblasť nediskriminácie a pre oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie...
» celá správa
 
 
 

Schválený národný projekt pomôže obciam pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

11. 09. 2017 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské...
» celá správa
 

Zjednodušili sme podmienky výzvy na prístup k pitnej vode pre 1043 obcí a miest - hláste sa!

25. 08. 2017 - Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje...
» celá správa
 

Ministerstvo vnútra zvyšuje rozpočet pre miestne občianske poriadkové služby

25. 08. 2017 - Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie