Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2018, Streda
 

Správy - Dobrovoľníctvo


:


Ministerka školstva schválila Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu
02. 05. 2018

Dňa 19. apríla 2018 schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Koncepciu výchovy a vzdelávania detí  a mládeže k dobrovoľníctvu. Na príprave materiálu sa vďaka aktívnej účasti v pracovnej skupine podieľal aj ÚSV ROS. Cieľom koncepcie je priblížiť koncept...

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom odzneli na konferencii v Česku
26. 03. 2018

V dňoch 20. a 21. marca 2018 sa v Prahe konala medzinárodná odborná konferencia zameraná na rozvoj dobrovoľníctva v Českej republike (ČR), ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa ÚSV ROS. V prvý deň konferencie, v rámci hlavného odborného bloku zameraného na stav...

Pripomienkovanie koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu
13. 03. 2018

Od jesene minulého roka sa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) podieľal spoločne s pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov a zástupkýň relevantných odborov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií,...

Príprava koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k doborovoľníctvu
07. 03. 2018

V nadväznosti na úlohu č. 10 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2017-18 sme sa koncom roka 2017 stali súčasťou pracovnej skupiny, zameranej na prípravu  Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Spoločne s pracovnou skupinou zloženou...

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom sa stanú súčasťou porovnávacej analýzy
13. 02. 2018

Dňa 13. februrára 2018 prijal splnomocnenec vlády SR Martin Giertl na pôde nášho úradu zástupcov vedecko-výskumného ústavu ACCENDO - Centrum pre vedu a výskum, ktorí sú Ministerstvom vnútra Českej republiky poverení realizáciou porovnávacej štúdie o riadení dobrovoľníctva v Európskej...

Zúčastnili sme sa dobrovoľníckeho čistenia Vodnej veže
04. 08. 2015

V piatok, 24. júla 2015 sme sa zúčastnili dobrovoľníckej akcie, zámerom ktorej bolo spolu s ďalšími dobrovoľníkmi skultivovať areál Vodnej veže pod hradom. Táto historická pamiatka, nachádzajúca sa na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu je jednou z najstarších a najhodnotnejších...

Začíname s tvorbou projektu na podporu rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku
05. 03. 2013

20. februára sa na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu podpory rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku. Podpora rozvoja dobrovoľníctva je aktivita zahrnutá v Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti s termínom plnenia...

Dni dobrovoľníctva v Bratislave 21.-22. Septembra
02. 10. 2012

Na Primaciálnom námestí v Bratislave sa o 10.00 hod. slávnostne zahájil 4. ročník Dní dobrovoľníctva 2012. Podujatie otvorili námestníčka primátora mesta Bratislava Petra Nagyová-Džerengová, výkonná riaditeľka C.A.R.D.O. Zuzana Vinklerová, poslankyne Európskeho parlamentu Anna Záborská a Katarína...

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy