Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Elektronická hromadná žiadosť

Vláda SR sa v Iniciatíve pre otvorené vládnutie prihlásila k väčšej otvorenosti  voči občanom. Jedným z nástrojov na uplatňovanie otvoreného prístupu občanov k vláde je elektronická hromadná žiadosť.

Elektronická hromadná žiadosť je typ požiadavky verejnosti, ktorá svoju dôležitosť preukáže získaním veľkého počtu podporovateľov. Vláda SR sa zaviazala, že sa bude zaoberať  každou elektronickou hromadnou žiadosťou (eHŽ), ktorá si dokáže za 30 dní získať 15000 podporovateľov.

V záujme zjednodušenia a zefektívnenia celého procesu je získavanie potrebného počtu podpisov realizované jednoducho elektronickou formou prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, presný link je:

https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadna-ziadost/ 

Autor eHŽ môže žiadosť o podporu svojej vytvorenej eHŽ zdieľať  najmä prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov a následne po úspešnom vyzbieraní minimálne 15000 podpisov ju automaticky postúpiť na Úrad vlády SR, ktorý zabezpečí jej ďalšie spracovanie.

Ak sa žiadosť bude dotýkať náležitostí v kompetencii vládnej exekutívy, vláda sa zaväzuje odpovedať signatárom do 30 dní a podľa povahy žiadosti prijať  náležité opatrenia do 60 dní od ukončenia žiadosti. V prípade, že iniciatíva bude navrhovať aj legislatívne kroky, zaväzuje sa vláda návrhom takéhoto zámeru zaoberať do 6 mesiacov od ukončenia žiadosti.

Nie sú dovolené EHŽ, ktoré sú:

  • smerujúce proti ľudským právam, slobodám a dôstojnosti,
  • podnecujúce rasovú alebo národnostnú nenávisť,
  • urážlivého charakteru,
  • týkajúce sa daní, odvodov a štátneho rozpočtu,
  • obsahujúce mená osôb a osobné údaje,
  • propagujúce komerčné tovary alebo služby,
  • propagujúce politické strany alebo hnutia a ich kandidátov vo voľbách,
  • smerujúce proti konaniu a rozhodovaniu orgánov činných v trestnom konaní a súdov,
  • vyzývajúce na porušovanie Ústavy Slovenskej republiky alebo právnych aktov Európskej únie.

O aktuálnom stave a výsledku eHŽ bude verejnosť informovaná na stránke konkrétnej eHŽ.

Pozrite si krátku prezentáciu o eHŽ (PPTX, 349 kB).