Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Kontrola a monitorovanie fondov EÚ

Pre zaručenie transparentnosti, férovosti a efektívnosti fondov EÚ je potrebné zabezpečiť ich verejnú kontrolu. Toto je jednou z hlavných priorít Úradu splnomocnenca.

Sledujeme pritom dve roviny:

  • Podporu protikorupčných aktivít tzv. watchdogových organizácií,
  • Reprezentatívne zastúpenie MNO v monitorovacích výboroch pre jednotlivé operačné programy a pre Partnerskú dohodu.