Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2018, Pondelok
 

Správy - Eurofondy


:


Posunutie dátumu uzávierky II. hodnotiaceho kola výziev pre MNO z OP EVS
17. 01. 2018

Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) informuje, že dátum uzávierky II. hodnotiaceho kola k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia bol posunutý na 30. apríla 2018....

Uzávierka 1. kola výziev pre MNO z OP Efektívna verejná správa
28. 08. 2017

Prvé hodnotiace kolo balíčku výziev smerovaných na mimovládne organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) malo uzávierku v pondelok 21.08.2017. S potešením konštatujeme, že výzvy sa stretli s veľkým ohlasom v prostredí MNO. Veríme, že k tomu...

Dotácia na podporu regionálneho rozvoja
24. 08. 2017

Úrad vlády SR pod gesciou splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vyhlásil dňa 23.08.2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.  V rámci výzvy budú podporené tieto činnosti v oblasti regionálneho...

Ministerstvo vnútra SR – Sekcia európskych programov hľadá odborných hodnotiteľov projektov
07. 07. 2017

Dávame Vám do pozornosti, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, dlhodobo hľadá odborných hodnotiteľov pre dopytovo orientované projekty vyhlasované v rámci prioritnej osi č. 5 - Integrácia...

Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov a termíny konzultácií
29. 06. 2017

V nadväznosti na infosemináre k výzvam operačného programu Efektívna verejná správa určených pre mimovládne organizácie, ktoré sa konali v minulých mesiacoch, pripravil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa súbor najčastejšie kladených otázok. Na tomto mieste...

Závery z infoseminárov k výzvam pre MNO
14. 06. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a informačno-poradenskými centrami pre európske štrukturálne a investičné fondy realizoval sériu infoseminárov pre...

Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Aktualizácia termínov
24. 05. 2017

Aktualizované 24.05.2017 Na infosemináre k výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa, o ktorých sme informovali v tomto článku, sa v priebehu troch týždňov registrácie prihlásilo viac ako 530 účastníkov. Z dôvodu naplnenia kapacity v niektorých termínoch...

Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Registrácia ukončená
17. 05. 2017

Ospravedlňujeme sa záujemcom o účasť na infoseminároch k eurofondovej výzve pre mimovládne neziskové organizácie, no z kapacitných dôvodov už nemôžeme naďalej registrovať ďalších učastníkov. Váš veľký záujem nás príjemne prekvapil, nesmierne nás teší a ďakujeme zaň. Veríme, že záujem o samotné výzvy...

1 | 2 | 3 | 4  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy