Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Správy - Eurofondy


:


Účasť úradu splnomocnenca v najvyššom orgáne EŠIF
17. 10. 2019

Zástupcovia úradu splnomocnenca a mimovládnych organizácií sa 16.10.2019 zúčastnili 5. zasadnutia Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy 2014 - 2020. Zasadnutie sa venovalo zhodnoteniu stavu implementácie EŠIF z celkového pohľadu, z pohľadu Ministerstva...

Informačné semináre k výzve z OP Kvalita životného prostredia na vodozádržné opatrenia
31. 05. 2018

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačný program Kvalita životného prostredia srdečne pozýva všetkých záujemcov a záujemkyne na informačné semináre k výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Výzva umožní financovať viaceré...

Prvé kolo výziev z OP EVS pre mimovládne neziskové organizácie vyhodnotené
27. 02. 2018

Riadiaci orgán Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) po vyhodnotení 1. kola výziev, smerovaných pre mimovládne neziskové organizácie, zverejnil na svojej stránke zoznam schválených projektov. Z celkového počtu 114 prihlásených projektov hodnotiacim procesom úspešne prešlo 66...

Posunutie dátumu uzávierky II. hodnotiaceho kola výziev pre MNO z OP EVS
17. 01. 2018

Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) informuje, že dátum uzávierky II. hodnotiaceho kola k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia bol posunutý na 30. apríla 2018....

Uzávierka 1. kola výziev pre MNO z OP Efektívna verejná správa
28. 08. 2017

Prvé hodnotiace kolo balíčku výziev smerovaných na mimovládne organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) malo uzávierku v pondelok 21.08.2017. S potešením konštatujeme, že výzvy sa stretli s veľkým ohlasom v prostredí MNO. Veríme, že k tomu...

Dotácia na podporu regionálneho rozvoja
24. 08. 2017

Úrad vlády SR pod gesciou splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vyhlásil dňa 23.08.2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.  V rámci výzvy budú podporené tieto činnosti v oblasti regionálneho...

Ministerstvo vnútra SR – Sekcia európskych programov hľadá odborných hodnotiteľov projektov
07. 07. 2017

Dávame Vám do pozornosti, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, dlhodobo hľadá odborných hodnotiteľov pre dopytovo orientované projekty vyhlasované v rámci prioritnej osi č. 5 - Integrácia...

Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov a termíny konzultácií
29. 06. 2017

V nadväznosti na infosemináre k výzvam operačného programu Efektívna verejná správa určených pre mimovládne organizácie, ktoré sa konali v minulých mesiacoch, pripravil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa súbor najčastejšie kladených otázok. Na tomto mieste...

1 | 2 | 3 | 4  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy