Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov a termíny konzultácií

29. 06. 2017

V nadväznosti na infosemináre k výzvam operačného programu Efektívna verejná správa určených pre mimovládne organizácie, ktoré sa konali v minulých mesiacoch, pripravil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa súbor najčastejšie kladených otázok. Na tomto mieste nájdete odpovede, ktoré vám môžu pomôcť napríklad pri príprave úspešných žiadostí, či zodpovedať otázky administratívneho charakteru.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s výzvou sa môžete prihlásiť aj na osobné konzultácie, ktoré pripravil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa. Konzultácie sa konajú v nasledovných termínoch, vždy od 13:00 do 16:00, v tlačovej miestnosti Ministerstva vnútra SR (Pribinova 2, Bratislava) na 2. poschodí:  

  • 22. júna 2017
  • 6. júla 2017
  • 20. júla 2017
  • 3. augusta 2017

Na konzultácie je nutné sa prihlásiť prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka (DOCX, 2 MB) na e-mailovú adresu martina.orolinova@minv.sk najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania danej konzultácie.

 


Ďalšie informácie:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy