Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. marec 2020, sobota
 

Finalizácia operačných programov na obdobie 2014 – 2020

22. 04. 2014

V týchto dňoch finišuje príprava operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 – 2020.

Jednotlivé zodpovedné ministerstvá zaraďujú operačné programy do medzirezortného pripomienkového konania na stránke Portál právnych predpisov:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (MDVRR SR)
Operačný program Kvalita životného prostredia (MŽP SR)
Operačný program Ľudské zdroje (MPSVR SR)
Integrovaný regionálny operačný program (MPRV SR)
Operačný programVýskum a inovácie (MŠVVŠ SR a MH SR)
Operačný programEfektívna verejná správa (MV SR)

Predloženiu operačných programov do medzirezortného pripomienkového konania predchádzalo schválenie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, o čom sme vás už informovali.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy