Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Ministerstvo vnútra SR – Sekcia európskych programov hľadá odborných hodnotiteľov projektov

07. 07. 2017

Dávame Vám do pozornosti, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, dlhodobo hľadá odborných hodnotiteľov pre dopytovo orientované projekty vyhlasované v rámci prioritnej osi č. 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Záujemcovia sa môžu hlásiť priebežne a budú zaradení do databázy hodnotiteľov.

Všetky potrebné informácie priebežne sledujte na tomto odkaze.


Základné informácie o prioritnej osi č. 5

Prioritná os 5 je financovaná z Európskeho sociálneho fondu.

Realizátorom kľúčových národných projektov v prioritnej osi č. 5 je Úrad splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity (ÚSVRK). V súčasnosti sa pripravuje realizácia projektov Terénna sociálna práca a Komunitné centrá. Ďalšie projekty, v ktorých bude figurovať ÚSVRK ako budúci prijímateľ sú zamerané na podporu vysporiadavania pozemkov, pedagogických asistentov a monitoring a hodnotenie politík. V prípade otázok k týmto národný projektom sa prosím obráťte priamo na ÚSVRK.

V rámci tejto prioritnej osi, ako sprostredkovateľský orgán momentálne Ministerstvo vnútra SR rieši prípravu projektu v oblasti zdravotnej podpory. Zároveň začiatkom roka 2017 pripravuje dopytovo orientovanú výzvu na podporu mentoringu/tutoring a štipendií. 

Viac informácii je k dispozícii na tomto odkaze.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy