Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Operačné programy schválené vládou

15. 05. 2014

Operačné programy na obdobie 2014 – 2020 schválené vládou SR
Vláda SR na svojich zasadnutiach 16.04.2014 a 14.05.2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 – 2020:

Ďalším krokom bude predloženie operačných programov Európskej komisii na proces formálneho schvaľovania.

Schváleniu operačných programov predchádzalo schválenie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, o čom sme vás už informovali.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy