Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Operačný program Efektívna verejná správa

10. 06. 2013

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač vymenoval pracovnú skupinu, zloženú z predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, ktorej úlohou je podieľať sa na príprave operačnému programu Efektívna verejná správa v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie v programovacom období 2014 – 2020.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zorganizoval stretnutia členov pracovnej skupiny spolu so zainteresovanými predstaviteľmi mimovládnych neziskových organizácií po celom Slovensku, konkrétne v Bratislave, Žiline a Košiciach. Ich hlavnou úlohou bola diskusia o prioritách tretieho sektora v oblastiach, ktoré definovala Európska únia ako strategické na najbližšie programové obdobie, a to Efektívna a moderná verejná správa, Boj proti korupcii a transparentné verejné obstarávanie, Efektívne súdnictvo, Posilňovanie analytických kapacít a Posilňovanie verejného dohľadu občianskej spoločnosti.

Návrhy, ktoré vzišli z týchto stretnutí a následných ďalších stretnutí pracovnej skupiny, splnomocnenec ďalej tlmočil na zasadnutiach pracovnej skupine pri Ministerstve vnútra, ktorá pripravuje spomínaný operačný program Efektívna verejná správa.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy