Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 je v MPK

31. 01. 2014

Dňa 29.01.2014 sa stretla pracovná skupina zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, delegovaná Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie v rámci implementácie Partnerstva a na základe metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu. Jej úlohou je aktívne sa podieľať na príprave jednotlivých operačných programov štrukturálnych fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020.

Cieľom stretnutia bolo zaujatie spoločného stanoviska k Partnerskej dohode SR na roky 2014-2020 v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré práve prebieha. Viac informácií nájdete na stránke Portál právnych predpisov.

Členovia pracovnej skupiny sa zhodli na vyjadrení svojho postoja tromi spôsobmi:

  • vydaním tlačovej správy, ktorej znenie si môžete prečítať tu,
  • sformulovaním svojich požiadaviek vo forme hromadnej pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktorú je možné podporiť tu,
  • zvolaním Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorej témou bude pozícia tretieho sektora v Partnerskej dohode a jednotlivých operačných programoch na roky 2014 – 2020.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy