Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Posunutie dátumu uzávierky II. hodnotiaceho kola výziev pre MNO z OP EVS

17. 01. 2018

Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) informuje, že dátum uzávierky II. hodnotiaceho kolavýzvam pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia bol posunutý na 30. apríla 2018. Riadiaci orgán zároveň pripravuje ďalšie usmernenia, v ktorých bližšie špecifikuje podmienky poskytnutia príspevku v druhom hodnotiacom kole.

Tie organizácie, ktoré predložili svoje žiadosti v I. hodnotiacom kole, by sa o rozhodnutí mali dozvedieť 19. februára 2018.  

Bližšie informácie o tom, ako  postupovať v prípade, že čakáte na rozhodnutie z prvého kola a chcete sa prihlásiť do druhého hodnotiaceho kola, nájdete na webstránke OP EVS.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy