Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Prvé kolo výziev z OP EVS pre mimovládne neziskové organizácie vyhodnotené

27. 02. 2018

Riadiaci orgán Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) po vyhodnotení 1. kola výziev, smerovaných pre mimovládne neziskové organizácie, zverejnil na svojej stránke zoznam schválených projektov.

Z celkového počtu 114 prihlásených projektov hodnotiacim procesom úspešne prešlo 66 projektov v sume nad 18 mil. eur. Po prvom hodnotiacom kole tak zostala na ďalšie projekty do 2. kola alokácia takmer 12mil. eur.

Do druhého hodnotiaceho kola, ktorého termín uzávierky je posunutý na 21. mája 2018, môžu MNO prihlasovať projekty v nasledujúcich dvoch výzvach:

  1. Tvorba lepšej verejnej politiky - menej rozvinutý región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2)
  2. Občianska informovanosť a participácia - menej rozvinutý región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5)

Ostatné výzvy boli po 1. kole uzavreté.

Milí priatelia, všetkým Vám úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme veľa úspechov pri realizácii projektov. Ostatným želáme úspech v druhom hodnotiacom kole, či už s dopracovanými, alebo novými projektmi.

Na všetkých Vás sa tešíme na stretnutiach v regiónoch Slovenska, kde si povieme, čo robiť pre úspešnú a plynulú implementáciu projektov, ako aj ako pripraviť výborné projekty do 2. kola. O termínoch stretnutí Vás budeme čoskoro informovať.

Ešte raz gratulujeme!


Ďalšie informácie:

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy